Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

AVG alweer bijna een jaar

Geplaatst: 27 februari 2019

AVG alweer bijna een jaar

Geplaatst: 27 februari 2019

Sinds de inwerkingtreding van de AVG in mei 2018 en de periode daaraan voorafgaand bestaat er onzekerheid over de gevolgen. Deze gevolgen zijn met name ingegeven door de mogelijkheden die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft om boetes op te leggen. In de vorm van een last onder dwangsom of bestuurlijke boetes.
Deze onzekerheid duurt nog altijd voort, ook bij vakspecialisten. Zelfs nu de Autoriteit (gelukkig) nog niet veel van deze boetes heeft opgelegd. Bekend zijn onder meer een last onder dwangsom aan de politie en een bestuurlijke boete aan taxibedrijf Uber. Deze laatste had overigens betrekking op een overtreding voor invoering van de AVG.  In april wordt het jaarverslag over 2018 verwacht en kan mogelijk wat verder inzicht verkregen worden over het reilen en zeilen van de toezichthouder.
FG Lite
De FG Lite dienst die BiSC aan bibliotheken aanbiedt is inmiddels bekend. Deze Functionaris Gegevensbescherming hoeven Bibliotheken niet zelf in dienst te nemen, maar is tegen geringe kosten altijd beschikbaar. De dienst wordt aangeboden in samenwerking met het juridisch adviesbureau Emtio. ICT-jurist Rianne Bos van dit bureau vervult de rol van externe expert en ondersteunt de medewerkers van BiSC wanneer zij  vragen en meldingen van een bibliotheek behandelen.  Zij is woonachtig in Amersfoort en komt  daardoor regelmatig en met veel plezier in het Eemhuis.
Wilt u verder op de hoogte gehouden worden over wetgeving rondom AVG, jurisprudentie en een contactpunt voor het melden van datalekken, dan verwijzen we graag naar de dienstverlening van BiSC. U kun dan contact opnemen met Anneke Westland.
Terug naar de nieuwsbrief