Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

AVG compliance: wel of geen Functionaris Gegevensbescherming?

29 maart 2018

AVG compliance: wel of geen Functionaris Gegevensbescherming?

29 maart 2018

Een veel gestelde vraag in BiSC’s eerste gespreksronde in het kader van de Quickscan AVG : of het voor bibliotheken nodig is om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. De absolute noodzaak wordt door juridische experts niet unaniem gedeeld. Vanuit reputatie-overwegingen is aanstelling van een FG wel aanbevelenswaardig. “Zo’n functionaris moet dan wel uit kunnen gaan van een zeker basisniveau van AVG compliance. Het bereiken van dit basisniveau heeft dan ook prioriteit boven het aanstellen van een FG”, aldus Frank Tjoa die de AVG-dienstverlening vanuit BiSC coördineert.
BiSC onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om een FG ‘as service’ in haar AVG- dienstenpakket op te nemen en welke belangstelling daarvoor bij de bibliotheken bestaat.
Afstemming tussen AVG-trajecten
De eerste ronde informerende gesprekken is voor alle acht bibliotheken, die deze service van BiSC hebben afgenomen, afgerond. Drie van de acht bibliotheken hebben ook het tweede adviserende gesprek al gehad. Niet geheel onverwacht is naar voren gekomen dat het AVG compliance traject bij afzonderlijke bibliotheken afstemming behoeft met de trajecten die elders in het Nederlandse bibliotheeknetwerk worden gelopen. Dit gaat van het AVG traject binnen het Utrechtse bibliotheeknetwerk – waaronder ook BiSC – tot en met VOB, KB en de leverancier van het Utrechtse Wise systeem OCLC/HKA. In samenspraak met genoemde partijen is deze afstemming volop in de maak.
Terug naar de nieuwsbrief