Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

AVG compliancy in Utrecht op stoom

Geplaatst: 28 februari 2018

AVG compliancy in Utrecht op stoom

Geplaatst: 28 februari 2018

In de provincie Utrecht nemen acht bibliotheken alle onderdelen van het ‘Aanbod voor ondersteuning op het gebied van digitale veiligheid en AVG compliance’ af van BiSC. De onderdelen van het aanbod zijn Toolkit, QuickScan en Awareness.
De Toolkit werd in december aan de bibliotheken geleverd. De QuickScan omvat een telefonische intake en twee gesprekken. Het tweede gesprek is een adviesgesprek waarin de bibliotheek aanbevelingen krijgt voor een plan van aanpak om te komen tot AVG compliancy. Inmiddels is de telefonische intake bij de acht bibliotheken afgerond. Er zijn met vier bibliotheken eerste gesprekken gevoerd en de eerste gesprekken voor de overige vier zijn ingepland. Ook staan er al drie tweede gesprekken in de agenda. Met iedere bibliotheek wordt ook nog een afspraak gemaakt voor een sessie in het kader van de Awareness.
Vraagbaak
Uit de telefonische intake bleek dat de Toolkit door de bibliotheken als een goed hulpmiddel wordt ervaren. Als vervolg op de huidige dienstverlening wil BiSC samen met Cubiss een vraagbaak AVG als aparte dienst gaan opzetten. Vooruitlopend daarop kunnen de Utrechtse bibliotheken die het huidige aanbod afnemen, nu al met vragen op AVG gebied terecht bij BiSC. BiSC is bezig TOPdesk daarvoor in te richten. Tot nader order is het van belang dat alle vragen en informatieverzoeken op dit gebied gemaild worden naar avg@biscutrecht.nl
Terug naar de nieuwsbrief