Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Beleidsverschillen bij Basisvaardigheden

1 oktober 2018

Beleidsverschillen bij Basisvaardigheden

1 oktober 2018

Het beleid voor de hulp bij Basisvaardigheden verschilt sterk per gemeente. Bibliotheken werken vaak voor meerdere gemeenten, waardoor verschillen in het aanbod kunnen ontstaan tussen bibliotheeklocaties. Dit werd geconstateerd in het periodieke overleg van het Platform Basisvaardigheden Utrecht van 17 september jongstleden. Ook zagen de deelnemers aan het overleg de spoeling voor goede vrijwilligers dunner worden. De aantrekkende arbeidsmarkt en latere pensioenleeftijd werden als oorzaken aangevoerd. Nadere informatie over de platform-overleggen via Mieke van der Meij van BiSC.
 
Terug naar de nieuwsbrief