Per 1 januari 2017 sluit Bibliotheek Veenendaal aan op de provinciale BicatWise-systemen en de daarbij horende ( ICT-)dienstverlening van BiSC. Deze aansluiting betekent dat Bibliotheek Veenendaal per 1 januari ook toetreedt tot het Utrechtse provinciale bibliotheek-automatiseringsnetwerk (BicatWise). De toetreding van Veenendaal tot het stelsel sluit aan bij de wens van de provincie om alle inwoners van de provincie toegang te geven tot alle faciliteiten van het Utrechtse bibliotheeknetwerk.

BiSC en Bibliotheek Veenendaal deden voorafgaand aan het besluit onderzoek naar de mogelijkheden voor aansluiting van de bibliotheek op het BicatWise en de daarbij horende (ICT)-dienstverlening van BiSC. Vanzelfsprekend is ook onderzocht of er gevolgen zijn voor de bibliotheken die op dit moment al aangesloten zijn op het provinciale stelsel. Op basis van dit onderzoek is het de verwachting dat deze bibliotheken hiervan nauwelijks of slechts beperkt iets zullen merken. Welke gevolgen er zijn voor deze bibliotheken wordt de komende tijd op detailniveau verder nagegaan. Dat hangt ook af van de keuzes die Bibliotheek Veenendaal nog gaat maken binnen dit traject. Dat zal de komende maanden duidelijk worden en verder worden uitgewerkt.

Vragen
Erik Bok is de projectleider ICT bij BiSC, die de implementatie de komende maanden begeleidt. Met inhoudelijke vragen over de aansluiting van Bibliotheek Veenendaal kunt u bij hem terecht. U kunt hem bereiken via mailadres e.bok@biscutrecht.nl.