Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Bibliotheken aan de slag met vluchtelingenvraagstuk

Geplaatst: 14 oktober 2015

Bibliotheken aan de slag met vluchtelingenvraagstuk

Geplaatst: 14 oktober 2015

De vraag welke rol bibliotheken kunnen spelen bij de integratie van vluchtelingen stond centraal in een bijeenkomst die de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) op 8 oktober organiseerden. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er al veel goede initiatieven zijn en wisselden deelnemers tips uit. Ook bleek dat er behoefte is aan kennisdeling en een landelijke werkagenda over het onderwerp.
Om warm te lopen voor de brainstorm werden er verschillende inspirerende nationale en internationale voorbeelden gepresenteerd van hoe om te gaan met het vluchtelingenvraagstuk. Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met de vraag wat bibliotheken op korte en lange termijn kunnen bijdragen aan de integratie van vluchtelingen. Daaruit bleek dat er drie domeinen en aandachtsgebieden zijn waarop bibliotheken zich kunnen richten: binnen de bibliotheek, in de AZC’s en ook op het gebied van draagvlak/crowdfunding.
Vervolg
Afgesproken is dat de KB een vervolg geeft aan de bijeenkomst en aan de slag gaat met een landelijke werkagenda. Onderdeel daarvan is onder meer dat de branche zichtbaar wordt bij partners en de inzet van digitale instrumenten als G!ds-loketten en ebook-paketten. NBD Biblion ontwikkelt verder een themalijst ‘materialen voor vluchtelingen’. Deze wordt binnenkort gepubliceerd.