De lokale openbare bibliotheek als plek waar iedereen terecht kan om digitaal vaardiger te worden en hulp te krijgen bij het digitaal zakendoen met de overheid. Bibliotheken timmeren hard aan de weg om burgers op deze manier ook van dienst te zijn en krijgen daar sinds 22 juni steun voor van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
In de bibliotheekvestiging Bussum van Bibliotheek Gooi en meer tekenden Lily Knibbeler (algemeen directeur van de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland (KB)) en Marleen Barth (bestuursvoorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)), op 22 juni een samenwerkingsconvenant met Ronald Plasterk (minister van BZK). Hiermee gaven zij het startsein voor een proef waaraan drie bibliotheken meedoen.

Convenant
In het convenant spreken de partijen af om een laagdrempelige voorziening te creëren waar burgers hulp krijgen bij het digitaal zakendoen met de overheid. Het doel is dat mensen die zich op dit vlak niet goed kunnen redden straks bij hun lokale bibliotheek terecht kunnen voor informatie, trainingen en ondersteuning.

Proef

De proef duurt tot juni 2017 en loopt bij de bibliotheken Gooi en meer, Venlo en Katwijk. Deze bibliotheken breiden de dienstverlening rondom taal- en digitale vaardigheden voor de inwoners van hun verzorgingsgebied uit. Zo wordt morgen in Bussum direct een Digitaalhuis geopend, waar onder andere individueel advies, computertrainingen, taalvaardigheidsprogramma’s worden aangeboden.