Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Bijeenkomsten strategische (innovatie)agenda

Geplaatst: 29 januari 2016

Bijeenkomsten strategische (innovatie)agenda

Geplaatst: 29 januari 2016

Om te komen tot een gezamenlijke strategische innovatieagenda voor het openbare bibliotheekstelsel, organiseert de KB vier regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen lokale bibliotheken, gemeenten, provincies en de POI’s de gelegenheid mee te denken over de innovatieagenda. Op woensdag 17 februari van 10.00 tot 12.30 uur vindt een bijeenkomst in Utrecht plaats. Gedeputeerde voor de provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, is een van de sprekers tijdens de bijeenkomst.

Het doel van de meerjarige strategische (innovatie)agenda die de KB opstelt, is dat bibliotheken, POI’s, de KB en de lokale, provinciale en landelijke overheden samen vorm gaan geven aan een sterk openbaar bibliotheeknetwerk, dat klaar is voor de toekomst. De KB heeft KWINK groep ingeschakeld om de agenda uit te werken in nauw overleg met het bibliotheekveld. Ook BiSC heeft hiervoor een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Programma bijeenkomst
In de bijeenkomst is onder meer aandacht voor
a. de gezamenlijke ambities en prioriteiten;
b. de daarbij behorende activiteiten en innovaties;
c. de rollen, netwerktaken en (financiële) verantwoordelijkheden van de netwerkpartners;
d. de samenhang die nodig is om ambities en prioriteiten te kunnen realiseren.

Overige bijeenkomsten
De overige bijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten en locaties:
• Vrijdag 29 januari van 10.00 tot 12.30 in Zwolle
• Maandag 1 februari van 13.30 tot 16.00 in ’s-Hertogenbosch
• Maandag 8 februari van 14.00 tot 16.30 in de bibliotheek in Rotterdam.

Aanmelden
U kunt met meerder personen per organisatie aan de bijeenkomsten deelnemen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via Janine Mulder, jmulder@kwinkgroep.nl. Nadat u bent aangemeld, ontvangt u meer informatie.