De belangstelling onder de Utrechtse bibliotheken voor ondersteuning op digitale veiligheid en gegevensbescherming is groot. BiSC heeft daarvoor samen met Cubiss een aanbod ontwikkeld. Dat bestaat uit een All-in pakket met een Quick scan en een Toolkit. Met de Quick scan maakt een persoonsgegevens verwerkende organisatie haar uitgangsituatie inzichtelijk. Het resultaat wordt samen met BiSC beoordeeld. Vervolgens kan de bibliotheek aan de hand van de Toolkit werken aan de verbetering van privacy, digitale veiligheid en gegevensbescherming.

Naast het All-in pakket wordt ook een Awareness sessie aangeboden. Deze sessie wordt door BiSC georganiseerd voor het gehele personeel van de bibliotheek. Met voorbeelden uit de praktijk en cases uit de eigen werkomgeving ligt tijdens deze sessie de nadruk op de bewustwording: hoe kan men dagelijks beter volgens de AVG werken?

Continu proces, permanente vraagbaak
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zal op 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG. Maar AVG compliancy is een continu proces. Wetten en regels veranderen, processen en procedures in de organisatie veranderen. Bibliotheek zullen daarom hun beleid en uitvoering op het gebied van digitale veiligheid op peil moeten houden of nog verder versterken. Daarnaast kan men te maken krijgen met incidenten zoals een datalek of een hack. Vanaf 25 mei biedt BiSC daarom een vraagbaakfunctie als aparte dienst aan.

Terug naar de nieuwsbrief