Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BiSC en Cubiss tekenen samenwerkingsovereenkomst

1 juli 2016

BiSC en Cubiss tekenen samenwerkingsovereenkomst

1 juli 2016

BiSC en Cubiss bundelen vanaf 1 juli hun krachten op het gebied van de uitvoering van de wettelijke taak, met een eerste focus op ICT-dienstverlening en alle daarmee samenhangende innovaties voor bibliotheken en hun natuurlijke partners. De twee POI’s gaan samenwerken binnen een platform voor en door bibliotheken onder de werktitel BCI-diensten, wat staat voor BiSC-Cubiss ICT-diensten.
De samenwerking stelt beide provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) in staat met meer slagkracht hun wettelijke innovatietaak uit te voeren. De ambitie is om bibliotheken effectiever te ondersteunen in hun transitie van een klassieke naar een brede, educatieve bibliotheek. Daarnaast willen beide POI’s aanmerkelijk bijdragen aan kostenbeheersing voor bibliotheken en hen de zorg uit handen nemen op ICT-gebied. De samenwerking is geboren vanuit een gedeelde overtuiging; dat efficiënte en vernieuwende (ICT-) dienstverlening aan bibliotheken cruciaal is, zodat zij hun ambitie van ‘partner in persoonlijke ontwikkeling’ kunnen waarmaken.
Betrouwbare gids
Peter van Eijk, directeur BiSC: “ICT is het afgelopen decennium doorgedrongen tot in de haarvaten van het bibliotheekwerk. Steeds vaker zien bibliotheken zich gesteld voor strategische ICT-vraagstukken. BCI-diensten wil een betrouwbare gids zijn voor bibliotheken in het ICT-landschap.” Henk Snier, directeur van Cubiss over de samenwerking: “De collectieve aanpak maakt het op het niveau van de individuele organisatie mogelijk om meer resultaat te behalen.” De twee POI’s werken in de tweede helft van dit jaar verder uit hoe zij de samenwerking exact gaan vormgeven.
Over BiSC en Cubiss
BiSC en Cubiss zijn provinciale ondersteuningsintellingen met een aantal wettelijke taken, onder meer bibliotheekinnovatie en het verzorgen van de distributie voor bibliotheken. Als partner in het stelsel van Utrechtse openbare bibliotheken bouwt BiSC mee aan de groei en innovatie van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de lerende gemeenschap. BiSC geeft hieraan invulling door dienstverlening op het gebied van ICT en Logistiek, Advies en Projectmanagement.
Cubiss is de POI voor Brabant en Limburg. Zij streeft ernaar, dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op kan doen, die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties, overheden en samenwerkingsinitiatieven, die zich in dit kader bezighouden met vraagstukken rond lezen, leren en informeren.
Fotobijschrift: Directeur-bestuurder Henk Snier (Cubiss, links op de foto) en directeur- bestuurder Peter van Eijk van BiSC ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.