Vanaf 6 juli 2015 is BiSC niet meer in Houten gevestigd, maar in Bunnik. Hier betrekken we, samen met provinciale organisatie Kunst Centraal, een pand op bedrijventerrein ‘De Fruitveiling’.

Van papier naar digitaal

Ons verhuisbericht ontvangt u digitaal. Daarmee starten we meteen met ons goede voornemen om meer digitaal te gaan werken. We hopen van harte dat u ons voorbeeld zult volgen en facturen en andere post digitaal wilt indienen.