Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

ICT: wensen centraal

13 juli 2015

ICT: wensen centraal

13 juli 2015

BiSC wil de nieuwe wensen van bibliotheken op het gebied van ICT vertalen naar passende functionaliteiten. Daarom zijn er in juni gesprekken gevoerd met de bibliotheken, waarbij de ICT-dienstverlening centraal stond. Om de dienstverlening van de bibliotheken te laten blijven aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen,  is er onder ander de behoefte om de klantenrelaties op andere manier vorm te geven en de functionaliteiten daarop aan te passen. Gezamenlijk is afgestemd wat een haalbare routeplanning is voor het komen tot nieuwe afspraken.
Routeplanning 2015
Op basis van o.a. de input uit de gesprekken, gaat BiSC de komende tijd aan de slag met het hernieuwde aanbod van de dienstverlening(.In het derde kwartaal gaat een voorstel naar de bibliotheken en in het vierde kwartaal worden de afspraken naar verwachting concreet.
Provinciale visie op bibliotheken
Hoe sluiten deze ontwikkelingen aan op de provinciale visie? De provincie is bezig met een nieuw cultuurbeleid en geeft aan onverminderd door te gaan met de financiering van de innovatie van bibliotheken. Parallel aan de ontwikkeling van huidige en nieuwe functionaliteiten en de kostenstructuur, willen wij in nauw overleg met de provincie een advies geven hoe de innovatie van de bibliotheken in de provincie en het bijhorende beheer te ondersteunen.
Aan de slag met inhoud
De komende tijd gaan diverse collega’s aan de slag met de voorbereidingen om te komen tot nieuwe contracten. De nieuwe ICT-contracten zijn onderdeel van de projecten die de bibliotheken in de provincie Utrecht gezamenlijk ondernemen om te werken aan een duurzaam bibliotheekstelsel dat past bij de behoeften van deze tijd.