Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BiSC helpt Bibliotheek Utrecht bij herinrichting Publieksomgeving

Geplaatst: 16 juni 2015

BiSC helpt Bibliotheek Utrecht bij herinrichting Publieksomgeving

Geplaatst: 16 juni 2015

Binnen Bibliotheek Utrecht (BU) was het tot dit jaar gebruikelijk dat bezoekers ‘vrij’ van de publieks-PC’s gebruik konden maken. Het maakte daarbij niet uit of ze ‘wel’ of ‘niet’ als bibliotheeklid geregistreerd waren, wanneer men gebruik wilde maken van bibliotheek-eigen content. Voor het benaderen van de overige sites, moest de gebruiker inloggen op die PC. Voor dat inloggen had hij een actief bibliotheeklidmaatschap nodig of moest hij (eenmalig) een tegoedbon kopen bij die BU-vestiging.
Met ingang van februari dit jaar heeft BU er met behulp van BiSC voor gezorgd dat voor het gebruik van deze PC’s een bibliotheekregistratie nodig is.[1]
Omvangrijke aanpassing
In opdracht van BU en in goed overleg met software leverancier XAFAX, heeft BiSC bijgedragen aan deze wijziging. Het betrof de aanpassing van de PC-netwerken van BU en in het verlengde daarvan van de interactie tussen de publieks-PC’s en het bibliotheeksysteem Wise. Daarbij heeft BiSC in nauwe samenwerking met BU ook gezorgd voor een integrale infrastructuur waarop deze aanpassing initieel uitgerold en grondig getest is.
Nieuwe groep klanten
Parallel aan de aanpassing van de beschikbaarstelling van de publieks-PC’s, had BU nadrukkelijk aandacht voor de groep niet-leden: mensen die geen lid zijn van de bibliotheek maar wel (regelmatig) gebruik maken van de publieks-PC’s. Die groep ziet BU als een nieuwe groep klanten.
Die groep niet-leden wilde BU zo goed mogelijk blijven voorzien van de mogelijkheid om haar publieks-PC’s te blijven gebruiken. Daarom heeft zij BiSC gevraagd om een nieuwe passoort te introduceren; de zogenaamde gebruikerspas.
Nieuwe vraag voor BiSC
Voor BiSC was het de eerste stap in het proces van inlener naar gebruikers. Het betekende namelijk de introductie van niet-leners in een bibliotheeksysteem dat in principe opgezet is voor ‘leners’. Al met al vergde deze aanpassing de nodige veranderingen op zowel infrastructureel vlak als binnen het ILS-systeem BiCatWise.
Voordelen voor zowel bibliotheek als gebruiker
Het resultaat is dat BU nu meer controle heeft over de toegang tot haar publieks-PC’s. Daarnaast geeft deze aangepaste inrichting BU inzicht in omvang en bezoekersfrequentie van de groep ‘leden’ die als ‘niet-lenende bezoekers’ aan te duiden valt.
Als bezoeker hoef je geen losse tegoedbonnen meer aan te schaffen om te kunnen internetten via die publieks-PC’s; dat kan voortaan met het tegoed dat hij op zijn eigen gebruikerspas zet. In de eerste 4 maanden na de uitrol hebben al ruim 130 mensen zo’n gebruikerspas aangeschaft; het voorziet dus duidelijk in een behoefte van de bezoekers van de bibliotheken.
Mocht uw nadere informatie willen over deze herinrichting en of de nieuwe gebruikerspas dan kunt u contact opnemen met Guy Miellet van BU (tel. 06 – 421 296 80) of met Mark de Dreu van BiSC (tel. 030 – 635 46 43).
[1] Incidentele gebruikers van de publieks-PC’s kunnen nog wel een tegoedbon kopen waarmee zij, zonder dat zij over een bibliotheekpas beschikken, toch toegang krijgen tot de publieks-PC’s.