BiSC nieuws april is uit! In deze nieuwsbrief een uitnodiging voor onze innovatiemiddag op 21 juni. Verder een kort overzicht van verschillende (stimulerings)regelingen waar uw bibliotheek gebruik van kan maken. Directeur Peter van Eijk geeft zijn visie op het bestrijden van laaggeletterheid en het stimuleren van digitale vaardigheden. Lees hier verder.