Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BiSC ontvangt meerjarensubsidie van Provincie Utrecht

Geplaatst: 5 mei 2022

BiSC ontvangt meerjarensubsidie van Provincie Utrecht

Geplaatst: 5 mei 2022

De provincie Utrecht blijft zich de komende jaren hard maken voor het bibliotheekwerk van het Utrechtse netwerk. Zo blijkt uit de subsidiebeschikking van het college van Gedeputeerde Staten die BiSC medio januari ontving. Het betekent dat Stichting BiSC haar provinciale ondersteuningstaken voor de periode 2021 tot en met 2024 blijft vervullen. En het is een mooie bevestiging dat samen optrekken in vernieuwing loont!
Directeur Peter van Eijk van BiSC is verheugd over dit positieve besluit van het provinciebestuur: “Wij kunnen ons ingediende plan, dat we in nauw overleg met de Utrechtse bibliotheekorganisaties hebben opgesteld, gaan uitvoeren’’.
De bestuurlijke steun toont de consensus die bestaat over het strategisch belang van bibliotheken in de provincie. Bibliotheken zijn in de optiek van de provincie: ’het hart van de samenleving: een ontmoetingsplek voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale klasse, inkomen en achtergrond’.
BiSC blijft de komende jaren met overtuiging en energie bijdragen aan het bouwen van ‘de maatschappelijke bibliotheek’: een laagdrempelige basisvoorziening voor alle inwoners van de provincie.

Terug naar de nieuwsbrief