Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BiSC provinciale partner VoorleesExpress

Geplaatst: 21 april 2022

BiSC provinciale partner VoorleesExpress

Geplaatst: 21 april 2022

Per 1 mei 2022 is BiSC provinciale partner van de VoorleesExpress! In navolging van andere provincies wordt ook in de provincie Utrecht een regionaal VoorleesExpress-netwerk opgezet. BiSC gaat dit netwerk coördineren en vanuit deze rol de VoorleesExpress-locaties ondersteunen. 

Wat betekent dit?  
Lokale uitvoerders van de VoorleesExpress in de provincie Utrecht kunnen zich per 1 mei aansluiten bij het regionale netwerk van BiSC. Vanaf dan ondersteunen wij hen bij de uitvoering van hun taken. Wij fungeren als tussenschakel en nemen daarmee een deel van het werk van Stichting VoorleesExpress over, waaronder accountmanagement, support en kennisdeling (twee keer per jaar een regiobijeenkomst).  

Hoe gaat dit eruit zien? 
Voor de uitvoering werken we samen met Cubiss. Dit betekent dat dezelfde mensen die al met veel succes het netwerk in Noord-Brabant en Limburg coördineren, nu ook het netwerk in Utrecht ondersteunen. Voor lokale uitvoerders in Utrecht is het bovendien kostenefficiënter om aan te sluiten bij een regionaal netwerk. Door samen de krachten te bundelen, en doordat BiSC uren investeert in het coördineren van het netwerk, worden de kosten per locatie en per gezin lager. 

Wie wordt de contactpersoon? 
Je kunt voor de meeste vragen terecht bij Cubiss-adviseur Anke Werker. Contact met stichting VoorleesExpress heb je dan alleen nog als het gaat om bijvoorbeeld doorontwikkeling, dienstverlening, landelijke communicatie en specifieke vragen over MijnVoorleesExpress en de app. 

Belangrijk om te weten: ook organisaties die geen bibliotheek zijn, maar wel de VoorleesExpress uitvoeren, zijn meer dan welkom om zich aan te sluiten bij het regionale netwerk.  

BISC en Cubiss verzorgen daarnaast ook bijeenkomsten rondom het jonge kind. Hier zijn bibliotheken die Taalvisite gebruiken natuurlijk ook van harte welkom. Zij kunnen ook voor advies hierover terecht bij Anke. 

Voorproefje 
Op 12 april jl. organiseerde Cubiss een VoorleesExpress-regiobijeenkomst voor VoorleesExpress-uitvoerders in Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.