Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Blog
Een nieuw decennium
Door Peter van Eijk

Geplaatst: 30 januari 2020

Blog
Een nieuw decennium
Door Peter van Eijk

Geplaatst: 30 januari 2020

De maand januari ligt achter ons: het nieuwe decennium is begonnen. Bij voorspellingen over een periode van 10 jaar past grote terughoudendheid. Wie had het in 2010 immers over de Britten die vertrekken uit de EU, over Tesla als serieuze uitdager van de Duitse auto-industrie of over pratende speakers in je thuisomgeving.
Valt er dan niets te zeggen over de nabije toekomst? Toch wel. Mijn beknopte samenvatting uit nieuwjaarsartikelen en -speeches is deze.
Zowel in de grote buitenwereld als in onze kleine binnenwereld zullen we getuige zijn van een sneller voortgaande systeemverandering. Vooral de klimaatverandering maakt dat het roer om moet, als we de aarde leefbaar willen houden en ons land willen behouden voor latere generaties. Macro moeten we als land de strijd aan tegen de dreiging van het stijgende water. Deskundigen bepleiten de noodzaak van een nieuw Deltaplan. Waarbij het deze keer niet alleen gaat om dammen, dijken en sluizen maar ook om windparken en zonnepanelen.
The Roaring twenties
Ook op microniveau gaat deze verandering niet aan onze deur voorbij. Integendeel. Talloze praktische vragen komen op onze keukentafel. Hoe lang gaat onze combiketel op gas eigenlijk nog mee? Tot wanneer mag ik met m’n – degelijke en zuinige – euro 5 diesel de Randstad nog in?
De hoofdredactie van de NRC spreekt over de roaring twenties  vol innovatie, maar ook competitie en spanningen. Natuurlijk, want iedere verandering gaat daarmee gepaard. Juist daarom zijn er voldoende redenen om het komend decennium met een hoopvolle, veranderingsgezinde houding in te gaan. Mijn hoop wordt gevoed door de kansen op vooruitgang.
Cultuur en media
Neem de wetenschap: een reeks van nieuwe technologieën staat op het punt van doorbreken: van humanoïde robots die ons gaan helpen bij zwaar werk, tot genomische geneeskunde waardoor de slagingskans van behandelingen toeneemt. Een bijzonder bericht over de sector cultuur en media kwam onlangs uit een overdachte bron. Het CBS publiceerde onlangs voor het eerst een zogeheten “satellietrekening”. Daaruit bleek wat deze sector in economische zin oplevert: “De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp) bedraagt 3,7 procent. Dit gaat gepaard met een aandeel van 4,5 procent in de totale werkgelegenheid. Huishoudens consumeren voor 14,1 miljard euro aan cultuur- en mediaproducten”. Anders geformuleerd:  de toegevoegde waarde van de sector bedroeg in het onderzochte jaar zo’n 25,5 miljard en dat vertegenwoordigt een arbeidsinzet van 320 duizend arbeidsjaren.
Create the future
Dit type CBS-onderzoek kan en mag het bewustzijn over de grote, meervoudige betekenis van de sector voor de samenleving verder verhogen.
En mocht dit rapport niet spontaan tot beleidsmakers doordringen, dan kunnen we het zelf onder hun aandacht brengen in de aanloop naar de landelijke verkiezingen van volgend jaar.  Geïnspireerd door Lincoln ga ik daarom 2020 in. Want “the best way to predict the future is to create it”.
 
Terug naar de nieuwsbrief