Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BoekStart voor baby’s nader onderzocht

28 februari 2018

BoekStart voor baby’s nader onderzocht

28 februari 2018

BoekStart voor baby’s bestaat dit jaar alweer 10 jaar. Maar hoe staat het inmiddels met bekendheid en gebruik? Alle aanleiding om het programma eens nader te onderzoeken.
Ruim 61% van de ouders blijkt bekend te zijn met het BoekStartkoffertje. Ouders met een gemiddelde of hoge sociaaleconomische status (SES) iets vaker. Indien ouders met een lage SES het BoekStartkoffertje kennen, halen zij deze net zo vaak op als andere ouders.
Van alle ouders met een pasgeboren kind haalt 45 procent het koffertje ook daadwerkelijk op. Bijna een kwart van de ouders geeft aan eerder te zijn begonnen met voorlezen. Vooral ouders met een lage SES (63%) geven aan dat hun houding ten opzichte van voorlezen door BoekStart is veranderd. Ouders die het BoekStartkoffertje hebben opgehaald brengen vaker een bezoek aan de bibliotheek en zij hebben significant meer babyboekjes in huis. Driekwart van de ouders geeft aan vriendelijk te zijn ontvangen in de bibliotheek. Meer dan vier van de tien ouders kregen er uitleg over het koffertje en over het aanbod van babyboekjes in de bibliotheek.
Terug naar de nieuwsbrief