Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BoekStart

Geplaatst: 28 september 2017

BoekStart

Geplaatst: 28 september 2017

2018 wordt voor BoekStart een campagnejaar. In 2019 wordt het tienjarig bestaan gevierd, dus is er alle reden naar vernieuwing te kijken. Om BoekStart actueel en aantrekkelijk te houden is het belangrijk om regelmatig nieuwe elementen toe te voegen.
Zo vormt het project BoekStartcoach een mooie intensivering van BoekStart. Leesconsulenten bieden hier gerichte voorleesondersteuning aan ouders in het consultatiebureau. Aankomend BoekStartcoaches krijgen een training en daarnaast is al veel expertise opgedaan in enkele pilots.
Kunst van Lezen biedt bibliotheken voor 2018 een startsubsidie van € 5000,-. De aanvraagperiode loopt van 9 oktober tot 17 november 2017.
BoekStart in de ‘spotlights is een inspiratiedocument om de dienstverlening van de bibliotheken weer aan te scherpen. De focus ligt op de drie belangrijke momenten van de klantreis.
BoekStart Mystery Guest
Vanuit de SPN is een handreiking in ontwikkeling – een plan van aanpak inclusief checklist – voor het organiseren van een Mystery Guest. Tenslotte zijn de data van de nieuwe train-de-trainer Voorleescoördinator en Interactief Voorlezen bekend. Informatie over de trainingen is te lezen op deze link