Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Cursus Basisvaardigheden wérkt

Geplaatst: 6 juni 2017

Cursus Basisvaardigheden wérkt

Geplaatst: 6 juni 2017

In december 2016 namen de eerste cursisten van de cursussen rond het thema Basisvaardigheden in de Bibliotheken Angstel, Vecht en Venen (AVV) en Het Groene Hart (HGH) hun certificaten in ontvangst. Onlangs verschenen twee korte filmpjes waarin een aantal van hen vertelt over de gevolgen van de cursussen voor hun dagelijks leven. De conclusie: de cursus wérkt. Uit de enthousiaste verhalen van deelnemers blijkt dat het volgen van de cursus een positief effect heeft.
Zo vond Yvonne Koopmans een baan, naar eigen zeggen mede dankzij de digitale vaardigheden die zij in de cursus heeft opgedaan: ’Binnen drie weken heb ik certificaten gehaald. Inmiddels heb ik een baan gevonden. Ik heb een leuk cv samengesteld op de computer. Ik ben helemaal computergek nu’. Een ander positief effect dat de deelnemers noemden, is een toegenomen vertrouwen met het werken met de computer, zodat zij meer initiatief durven te nemen. Ook het contact met andere deelnemers tijdens de cursussen noemen deelnemers als een positief punt.
De cursussen Klik en Tik en Digisterker zijn inmiddels vast onderdeel van het aanbod van HGH en AVV en zo succesvol dat een aantal van deze cursussen is overtekend.
 
Over de samenwerkingspartners
De cursussen zijn tot stand gekomen binnen een samenwerkingsverband van bibliotheken AVV en HGH, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en BiSC. BiSC leverde de projectleider, die de bibliotheken ondersteunde bij de implementatie. De samenwerking tussen deze partijen maakt het mogelijk dat de cursussen ook beschikbaar zijn voor kleinere gemeenten en kernen in het werkgebied van beide deelnemende Bibliotheken.
Effectmeting
De cursussen Basisvaardigheden zijn een mooi voorbeeld van hoe de inspanningen van de Bibliotheek een maatschappelijk effect kunnen opleveren. BiSC wil binnen de provincie en ook landelijk het voortouw nemen in het inzichtelijk maken van deze maatschappelijke effecten van de inzet van de Bibliotheek. Zo organiseren we provinciale bijeenkomsten rond het thema effectmeting en nemen we deel aan de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Effecten. Verder zijn we binnen de SPN (Samenwerkende POI’s Nederland) kartrekker op het thema effectmeting.
Filmpjes
Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers? De korte filmpjes vindt u door te klikken op onderstaande linkjes:
https://vimeo.com/216772319
https://vimeo.com/214424698
https://vimeo.com/214483645