Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

‘De bibliotheek; een veiliger plek dan thuis’

Geplaatst: 6 juli 2016

‘De bibliotheek; een veiliger plek dan thuis’

Geplaatst: 6 juli 2016

Op 27 mei vond de conferentie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) plaats over de inzet van bibliotheken bij de opvang van vluchtelingen. BiSC was erbij en geeft u een korte samenvatting van de onderwerpen die de revue passeerden.
Tijdens de conferentie brachten verschillende sprekers de mogelijke rol van de bibliotheeksector bij de opvang van vluchtelingen over het voetlicht. Treffender dan schrijver Kader Abdolah dat deed, is het belang van de bibliotheek voor vluchtelingen niet te verwoorden. ‘De bibliotheek is een veiliger plek dan thuis’, zo stelde hij in zijn bijdrage aan de middag.
De opvang van vluchtelingen staat hoog op de agenda, bij kabinet en bij de VNG. Het kabinet had begin dit jaar al 200 miljoen uitgetrokken voor taal- en schakelklassen en voor integratieprojecten. Daar is eind april 500 miljoen bij gekomen. De uitvoering van de projecten ligt bij de gemeenten.
Actieve rol bibliotheken
Jantine Kriens, voorzitter van het Directieberaad van de VNG bepleitte een actieve rol van de bibliotheken bij de opvang van vluchtelingen. Die actieve rol werd ook door Marleen Barth, voorzitter van de VOB, benadrukt. Beiden gaven aan dat bibliotheken niet moeten afwachten, maar dat zij op eigen initiatief het gesprek met gemeenten moeten aangaan waarin ze aangeven wat ze kunnen betekenen. Ton van Vlimmeren (Bibliotheek Utrecht) en Peter Kok (Bibliotheek Midden-Brabant) gaven concrete voorbeelden van hun aanpak rond het vluchtelingenvraagstuk. Beiden benadrukten het belang van de bibliotheek op het gebied van informeel leren, zeker in de periode dat de vluchtelingen formeel nog geen statushouder zijn.
Advies
Ook was er een groot aantal adviezen aan bibliotheken: Maak de vluchtelingen wegwijs in de Nederlandse samenleving. Laat ze kennismaken met de Nederlandse taal (o.a. via de Taalkit Dutch). Organiseer activiteiten en doe dat samen met de lokale gemeenschap. Een mooi voorbeeld hiervan komt uit Tilburg: daar kunnen jonge vluchtelingen deelnemen aan een rondleiding door de stad, die geleid wordt door leerlingen van een middelbare school.
Film
Onder de naam ‘Ook dat doet de bibliotheek’ hebben Bibliotheken een film gemaakt die een beeld geeft van de dienstverlening van bibliotheken voor vluchtelingen in o.a. Haarlem en Nijmegen. Deze is te zien via YouTube
Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en goede praktijkvoorbeelden, dan biedt de Biebtobieb-groep over vluchtelingen een goed platform. Voor meer actuele info en concrete ondersteuning over dit onderwerp kunt u contact opnemen met BiSC-projectleiders Mieke van der Meij m.v.d.meij@biscutrecht.nl of Victor Thissen v.thissen@biscutrecht.nl.