Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

De Bibliotheek op school onder de aandacht brengen bij scholen 

Geplaatst: 20 oktober 2022

De Bibliotheek op school onder de aandacht brengen bij scholen 

Geplaatst: 20 oktober 2022

Er zijn regelmatig vragen van bibliotheken over de menukaarten van het Nationaal Programma Onderwijs en van het masterplan basisvaardigheden. Deze vragen spitsen zich vaak toe op het ontbreken van de Bibliotheek op school op deze menukaarten. Hoe kun je dit programma bij scholen onder de aandacht brengen als het niet bij de bewezen effectieve interventies staat? 

Niet op de menukaarten… 
Eerst even de vraag waarom de Bibliotheek op school er niet bij staat. De eerste reden hiervoor is dat het geen experimenteel onderzochte en daarmee bewezen effectieve interventie is. Als je de interventies bekijkt die wel op de menukaarten staan, dan zijn dat vrijwel altijd duidelijk afgebakende projecten of programma’s, die je onder gecontroleerde omstandigheden kunt onderzoeken. De Bibliotheek op school leent zich hier niet voor, het heeft een veel te brede en open aanpak om een gecontroleerd experiment mee te doen.  

Een tweede reden geldt vooral voor de website onderwijskennis.nl, die een grote rol speelt in de menukaart bij het masterplan basisvaardigheden. In principe worden op deze website geen betaalde diensten opgenomen als voorbeeld, en dus wordt ook de Bibliotheek op school niet genoemd. 

 … wel gekozen 
Toch hebben scholen, schoolbesturen en gemeenten ervoor gekozen om geld uit het NPO te besteden aan de Bibliotheek op school: omdat ze in het programma een antwoord hebben gezien op de vraagstukken waarmee ze werden geconfronteerd. En dat kan ook bij het masterplan basisvaardigheden het geval zijn. Taalstimulering wordt op de menukaart bijvoorbeeld genoemd als thema bij het leergebied taal. Wanneer een school hiervoor subsidie wil aanvragen, bijvoorbeeld omdat het een antwoord kan zijn op het vraagstuk van taalachterstanden, dan is het aan de Bibliotheek om te laten zien dat de Bibliotheek op school helpt bij de taalstimulering van leerlingen.  

Verbinden 
Er zijn verschillende bronnen die je kunt inzetten om de vraagstukken van een school te verbinden met de Bibliotheek op school, maar deel in ieder geval de Praktijkkaart en de Factsheet met de school. Hierin vind je ook de effectstudies die betrekking hebben op onderdelen van het programma de Bibliotheek op school, zoals vrij lezen, voorlezen en boekgesprekken.  

In de publicatie Leer ze lezen, genoemd op de menukaart, gaat deel IV over leesmotivatie: het kerndoel van de Bibliotheek op school. Leesmotivatie is ook één van de themaʼs die op onderwijskennis.nl worden gepresenteerd binnen het leergebied Lezen, schrijven en taal. Tot slot laat Meer lezen, beter in taal zien hoe belangrijk leesbevordering is voor de taalontwikkeling van kinderen.

(Bron visual: https://www.debibliotheekopschool.nl/)