Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Dialoogsessie over convenant Belastingdienst

Geplaatst: 30 september 2016

Dialoogsessie over convenant Belastingdienst

Geplaatst: 30 september 2016

Er komt een kleine sociale kaart van de provincie waaruit duidelijk wordt wie wat doet in het kader van het convenant dat de bibliotheken enkele maanden geleden sloten met de Belastingdienst. Het is een van de afspraken die op 12 september werden gemaakt tijdens een dialoogsessie, die BiSC organiseerde. Centraal in deze bijeenkomst stond het convenant dat als doel heeft mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn te helpen in hun omgang met de digitale overheid.
De sessie werd georganiseerd om medewerkers van de verschillende organisaties kennis te laten maken en te bespreken wie welke rol invult. Vijf bibliotheken en tien maatschappelijke dienstverleningsorganisaties uit de provincie Utrecht waren vertegenwoordigd.
Convenant in het kort
In het convenant maakten de Belastingdienst en de bibliotheken drie afspraken:
• bibliotheken bieden gratis computers met internet en printers voor burgers om zaken met de overheid te regelen;
• bibliotheken bieden gratis trainingen digitale vaardigheden aan burgers aan;
• bibliotheken groeien toe naar een netwerk van 150 locaties (2018) waar maatschappelijk dienstverleners belasting- en toeslagspreekuren bieden aan burgers.
De dialoogsessie had als doel aan de laatste afspraak een bijdrage te leveren: het bevorderen van de samenwerking tussen bibliotheken en maatschappelijk dienstverleners op lokaal niveau. Naast het maken van een kleine sociale kaart, spraken de deelnemers daarom ook af de samenwerking op lokaal niveau verder vorm te gaan geven.
Meer weten?
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze projectleider Mieke van der Meij, m.van.der.meij@biscutrecht.nl.