Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

DIGILAB geëvalueerd met Bibliotheken

Geplaatst: 6 juni 2017

DIGILAB geëvalueerd met Bibliotheken

Geplaatst: 6 juni 2017

Onlangs evalueerden we het project DIGILAB. Doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe bibliotheekprogrammering rondom digitale vaardigheden. We evalueerden niet alleen de tevredenheid van de deelnemende bibliotheken over het project, maar ook de wijze waarop deelnemers in het project samenwerkten. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers tevreden zijn. Met name het contact met collega’s van andere bibliotheken vonden zij van grote waarde.
Het project DIGILAB startte in 2015 met een inventarisatie van behoeften en ambities van bibliotheken op het gebied van nieuwe digitale vaardigheden en technieken. Vervolgens onderzochten we hoe BiSC Bibliotheken hierin kon ondersteunen. Na afweging van verschillende varianten (o.a. marktplaats voor programmering, gezamenlijke inkoop voor programmering) besloten we om budget beschikbaar te stellen aan de Bibliotheken voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s. Belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op budget, was dat de ontwikkelde materialen herbruikbaar en schaalbaar zijn.
Faciliterende rol
Gedurende het project faciliteerde BiSC de kennisuitwisseling door het organiseren van een aantal bijeenkomsten. Zo was er – in samenwerking met Kunst Centraal – een bijeenkomst met Bibliotheken over de programmering rond digitale vaardigheden. Verder boden we een stimuleringsregeling aan, waarop Bibliotheken aanspraak konden maken voor het ontwikkelen van nieuwe programmering rond digitale vaardigheden
Proposities
Het project leverde de volgende proposities op:
– Coffee & Code I & II – Bibliotheek Utrecht
– Makerchallenge – Bibliotheek Veenendaal
– Memory – Bibliotheek Eemland
– Snoertjestraining- Bibliotheek Eemland
– Robots voor Ukkies – Bibliotheek Lek en IJssel
– Teamtraining Visie op mediawijsheid – IDEA
– Nieuwe en oude ambachten – ZOUT
Uitkomsten
Deelnemers waardeerden het project goed; het gemiddelde cijfer is een 8+. De waardering gaat vooral naar de bijeenkomsten en het contact met collega’s en projectleider. Aandachtspunten zijn de beschikbaarheid en herbruikbaarheid van sommige ontwikkelde programma’s. Zo zijn nog niet alle ontwikkelde proposities beschikbaar voor hergebruik door andere Bibliotheken.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het project Digilabs? Neem dan contact op met Ronald Huizer, programmamanager Innovatie bij BiSC, r.huizer@biscutrecht.nl.