Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Digitaal burgerschap

Geplaatst: 23 maart 2023

Digitaal burgerschap

Geplaatst: 23 maart 2023

Het landelijke programma Digitaal Burgerschap is eind 2022 van start gegaan met de oproep aan alle bibliotheken om plannen in te dienen. Vanuit BiSC ondersteunen we de bibliotheken in ons werkgebied hierbij en we informeren u graag over de voortgang.  

Allereerst nog even: wat is Digitaal Burgerschap?  
Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. 

Bibliotheken kunnen een belangrijke rol hierbij spelen vanuit hun positie in lokale gemeenschappen. Samenwerking met partners is hierbij belangrijk en de bibliotheken kennen deze partners. De plannen kunnen dus het beste uitgewerkt worden in de lokale context van de bibliotheken. Vanuit het landelijke programma zijn mooie bouwstenen en tools ontwikkeld en vanuit de POI’s worden bibliotheken geholpen deze in te zetten.   

Tech&Wij… 
Hoe staan we ervoor in de provincie Utrecht? In januari heeft Bibliotheek Utrecht een aanvraag ingediend voor de zogenaamde programmeringsregeling. Deze is gehonoreerd en zij gaat aan de slag met de programmareeks Tech&Wij waarbij ze op vier momenten activiteiten rondom een digitaal onderwerp organiseren. Het doel hiervan is om mensen nieuwsgierig te maken naar de technologie waarmee we ons vanzelfsprekend omringen. Bibliotheek Utrecht richt zich met dit programma primair op volwassenen (30-55 jaar).   

…en nu jij…? 
In mei en september zijn er weer mogelijkheden om een aanvraag in te dienen. Bij alle bibliotheken hebben we contactpersonen en op donderdag 23 maart is de online sessie om elkaar bij te praten over de status. Ondertussen zijn we met een paar bibliotheken in gesprek om een aanvraag voor de Startersregeling in mei of september te doen.   

Informatie
Zie voor meer informatie over het programma, de landelijke spreekuren en laatste nieuws en tips: 

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap

https://www.biebtobieb.nl/do/startpage?id=866229-737461727470616765

Contact
Neem voor meer informatie over het Digitaal Burgerschap programma in de provincie Utrecht contact op met Els van de Kar

En wil je meer weten over het programma van Bibliotheek Utrecht, neem contact op met Marieke van der Kruijs

(Foto/bron: pexels-cottonbro-studio-5473950)