Onze aanpak omvat een All-in pakket met een Quick scan en een Toolkit.

  • Met de Quick scan maakt de bibliotheek – als persoonsgegevens verwerkende organisatie – haar uitgangsituatie inzichtelijk.
  • Het resultaat wordt samen met BiSC beoordeeld.
  • Vervolgens kan de bibliotheek aan de hand van onze Toolkit werken aan de verbetering van privacy, digitale veiligheid en gegevensbescherming.

Naast het All-in pakket biedt BiSC Awareness sessies aan.

  • In deze sessies richten we ons op het voltallige personeel van de bibliotheek.
  • Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en cases uit de eigen werkomgeving
  • Nadruk op de bewustwording: hoe kan een ieder dagelijks in de eigen praktijk beter volgens de AVG werken?

BiSC Vraagbaak AVG

  • Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze datum zullen wij moeten voldoen aan de AVG.
  • Maar AVG compliance is een continu proces. Wetten en regels veranderen, processen en procedures in de eigen organisatie veranderen.
  • Bibliotheek zullen daarom hun beleid en uitvoering op het gebied van digitale veiligheid op peil moeten houden of nog verder versterken.
  • Daarnaast kan iedere organisatie te maken krijgen met incidenten zoals een datalek of een hack.

Voor nadere informatie over deze betaalde dienstverlening van BiSC neemt u contact op met Frank Tjoa.

f.tjoa@biscutrecht.nl