Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Digitale Inclusie en G!DS

Geplaatst: 23 februari 2022

Digitale Inclusie en G!DS

Geplaatst: 23 februari 2022

Het aanbod van Bibliotheken in het kader van het brancheprogramma Digitale Inclusie, zoals cursussen, trainingen en inloopspreekuren, wordt in G!DS bijgehouden. Dit aanbod wordt getoond via een landelijke website, het informatiepunt, bedoeld voor zowel publiek als verwijzers. 

Ondersteuning provinciaal 

Voor ondersteuning bij invoer en beheer van dit aanbod Digitale Inclusie in G!DS kunnen Bibliotheken in 2022 in eerste instantie terecht bij het provinciaal servicemanagement G!DS van hun POI. Bij BiSC is dit een onderdeel van het Team Functioneel Beheer. 

Landelijk 

BiSC wordt op haar beurt, net als andere POI’s, weer ondersteund door een landelijk centraal team voor Digitale Inclusie en G!DS. Voor bibliotheken richt dit team zich op zaken als tweedelijnsondersteuning, updaten van instructies, verbeteren van controletools en inloopspreekuren.  

Nauwere samenwerking 

Voor 2022 is het streven van bibliotheekorganisaties – landelijk/provinciaal/lokaal – om in kader van het brancheprogramma Digitale Inclusie, te komen tot een nog nauwere samenwerking tussen ‘inhoud’ (diegenen die inhoudelijk bij Digitale Inclusie en IDO betrokken zijn) en de medewerkers die het aanbod van Bibliotheken op dit gebied in G!DS invoeren en beheren. 

Als onderdeel van het programma Digitale Inclusie zijn G!DS medewerkers in deze periode drukdoende om het aanbod in G!DS van Bibliotheken in het kader van de jaarlijkse belastingaangifte weer geüpdate te krijgen. Op 1 maart moet deze klus geklaard zijn. De belastingtelefoon van de belastingdienst kan dan net als voorgaande jaren weer volop gebruik maken van wat in G!DS is ingevoerd voor het verwijzen naar het lokale hulpaanbod bij de belastingaangifte in de Bibliotheek. De belastingdienst gebruikt hiervoor een specifieke website die bedoeld is voor verwijzers.