Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Een‘digitaal zwemdiploma’ voor iedere burger

Geplaatst: 26 oktober 2021

Een‘digitaal zwemdiploma’ voor iedere burger

Geplaatst: 26 oktober 2021

1969, Sportfondsenbad Breda:
Als 11-jarige leerling van de basisschool stap ik aan het begin van het schooljaar uit de bus en loop het Sportfondsenbad binnen. Dat wekelijks zwemmen, dat was destijds geen feest. Koud water, nauwe badhokjes en een strenge lerares…dat zijn de herinneringen die naar boven komen. Maar belangrijker dan dit gekleurde beeld is het feit dat binnen het jaar de beloning voor me lag: het zwemdiploma.  

Schoolzwemmen was in ons land tot 1985 verplicht. De zwemlessen werden gefinancierd met gemeentelijke subsidies en hadden tot doel om alle kinderen aan een diploma te helpen. Dat beleid is effectief geweest. Helaas hebben veel gemeenten als gevolg van aanhoudende bezuinigingen besloten deze subsidies te schrappen. Leren zwemmen is een opgave voor de individuele burger geworden.  

2021, Bibliotheek Katwijk:
Veel publiek was er niet alleen in Katwijk. In veel bibliotheken zijn medewerkers van de Informatiepunten Digitale Overheid (de IDO’s) druk geweest om burgers praktisch een stapje verder op weg te helpen met de coronacheck-app… Van deze IDO’s zijn er nu meer dan 300 en de tijdelijke Rijksbekostiging wordt verhoogd in 2022.  

Collectief blijven investeren in (te) grote individuele opgaven 

Maar de vraag blijft of dit genoeg is en of handhaving van deze situatie te rechtvaardigen is. De vraag stellen is haar beantwoorden: het is hoog tijd voor structureel landelijk beleid: 

  • In de eerste plaats gaat het om miljoenen burgers die ondersteuning nodig hebben. Volgens onderzoek van de Europese Commissie uit 2020 bleek dat één op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar geen tot beperkte digitale vaardigheden heeft. Concreet: het gaat om landgenoten die onvoldoende in staat zijn tot veilig surfen op het internet, tot elektronisch bankieren en tot communicatie met de e-overheid. Dit maatschappelijk probleem is al geruime tijd bekend in ‘Den Haag’. Zo schreef de Raad van State in een ongevraagd advies in 2018 al dat burgers in de knel komen door de snel-digitaliserende overheid. Tijdens de recente invoering van de corona-app is het nogmaals pijnlijk duidelijk naar voren gekomen; 
  • In de tweede plaats zal de problematiek groeien bij ongewijzigd beleid. Want het oprukken van digitale technologie is een onstuitbare ontwikkeling. Willen we mee blijven doen dan moeten we ons blijven aanpassen aan de veranderende omgeving. Echter: willen moet je ook maar kunnen. Digitaal vaardig worden, en blijven, is voor veel burgers een te grote individuele opgave. Het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen is een collectieve opgave die publieke investeringen vereist.  

Drie stappen voor een nieuw kabinet  

Bas de Groot van de ChristenUnie bepleitte een paar jaar geleden de invoering van een digitaal zwemdiploma voor alle kinderen. Met de kennis van nu is mijn pleidooi gericht op het invoeren van zo’n diploma voor iedere burger.  

Een nieuw kabinet kan dit idee in één regeerperiode realiseren door drie stappen te zetten:  

  • Neem het initiatief op in het regeerakkoord;  
  • Subsidieer een aantal pilotprojecten en koppel deze aan de bestaande programma’s digitaal burgerschap/digitale inclusie uit de bibliotheeksector. Het netwerk van professionals en vrijwilligers is in staat om deze projecten, mits goed georganiseerd en gefinancierd, uit te voeren;  
  • Geef gemeenten de zorgplicht voor bibliotheekorganisaties die, naast andere wettelijke functies, een digitaal zwemdiploma samen met hun lokale partners aanbieden. 

Of de politieke wil er is om deze stappen te zetten? We gaan het binnenkort zien. 

En over diploma’s gesproken…. 

Van een iets andere order, maar zeker ook de moeite van het vermelden waard: afgelopen week ontving BiSC van Certificeringsorganisatie voor Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal een brief met daarin de bevestiging dat BiSC ‘geslaagd’ is voor de certificering van haar organisatie. Ook een ‘diploma’ voor óns dus….! Dit vinden we mooi nieuws, want het helpt ons extra bij het bieden van kwalitatieve ondersteuning bij de ontwikkeling van het bibliotheeknetwerk. Zodat we effectief kunnen bijdragen, bijvoorbeeld aan het onderwerp uit deze blog…  

Verder: veel leesplezier toegewenst met de oktober-nieuwsbrief van BiSC!  

Peter van Eijk 

Oktober 2021