Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Expertisetraject Speciaal Onderwijs

Geplaatst: 12 april 2023

Expertisetraject Speciaal Onderwijs

Geplaatst: 12 april 2023

De Impulsregeling MasterPlan basisvaardigheden (MPbv) wordt door bibliotheken onder meer gebruikt om met scholen voor speciaal onderwijs een structurele samenwerking aan te gaan volgens de aanpak van de Bibliotheek op school. Uit een inventarisatie is gebleken dat er bij bibliotheken behoefte is aan meer expertise om met deze scholen structureel samen te werken. In nauwe samenwerking met Bibliotheek Utrecht is er voor leesconsulenten een Expertisetraject Speciaal Onderwijs gestart.  

Expertisetraject 
Bibliotheek Utrecht ontwikkelde dit expertisetraject en BiSC kan vanuit de Impulsregeling MPbv dit traject financieren. Het traject bestaat uit een aantal (online) bijeenkomsten waarmee leesconsulenten begeleiding krijgen bij het opstarten van en invulling geven aan de samenwerking tussen bibliotheken en scholen voor speciaal onderwijs (speciaal basisonderwijs sbo, speciaal onderwijs po, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Het traject wordt uitgevoerd door Anika Verschuur, specialist so voor Stichting Lezen. Zij heeft ervaring als leerkracht speciaal onderwijs én leesconsulent speciaal onderwijs.  

Eerste bijeenkomst zit erop – presentatie beschikbaar 
Vrijdag 31 maart was de eerste bijeenkomst waarin de leesconsulenten aan de hand van de verschillende bouwstenen van de Bibliotheek op school informatie kregen over de mogelijkheden van de samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs. Het onderwijslandschap van het speciaal onderwijs kwam aan bod evenals verschillende praktische werkvormen waarmee leesconsulenten op scholen aan de slag kunnen. Alle bibliotheken ontvangen via mail de presentatie van deze eerste scholingsdag. 

Er volgen nog meer bijeenkomsten voor leesconsulenten uit de provincie Utrecht: 

  • Scholing leescoördinatoren scholen met leesconsulenten; 
  • Ondersteuning bij collectioneren. Anika gaat met leesconsulenten naar NBD/Biblion voor aanschaf van een collectie; 
  • Ondersteuning bij analyse-monitor. Dit is een online bijeenkomst waarin de monitorresultaten van een so-school worden doorgenomen. 

Anika Verschuur gaat in het najaar 2023 de Cursus Open Boek Speciaal onderwijs verzorgen voor leescoördinatoren so/vso. Kosten voor de school zijn ca. €460 per persoon. 

Om alvast te noteren in je agenda 
Op 22 juni van 15:30-17:00 uur is er een vervolgbijeenkomst waarvoor leesconsulenten samen met de leescoördinator of een leerkracht van school worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor leesmotivatie en werkvormen voor leesbevordering in het speciaal onderwijs. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst wordt via mail aan de bibliotheken verstuurd. 

Contact 
Belangstelling voor dit expertisetraject of meer informatie nodig? Neem contact op met José Peijen, adviseur educatie.