Op 11 maart 2016 organiseerde FOBID International Office een informatieochtend in de Koninklijke Bibliotheek met het thema internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling. FOBID Netherlands Library Forum is het nationale samenwerkingsverband en overlegforum van de landelijke bibliotheekorganisaties.

In toenemende mate hebben bibliotheken te maken met internationale onderwerpen. Het kan gaan om Europese regelgeving, onderhandelingen over auteursrechtverdragen, handelsakkoorden, en ook over Europese projectsubsidies, vakontwikkeling, internationale standaarden, en buitenlands bezoek. Het EU voorzitterschap van Nederland doet er nog een schepje bovenop. Hoe proberen bibliotheekorganisaties hun belangen internationaal te verdedigen en welke rol spelen Nederlandse collega’s en organisaties daarin? Wat biedt internationale kennisuitwisseling voor Nederlandse bibliotheken en hoe kun je profiteren van internationale kennisinnovatie? Deze vragen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst.

Erasmus+-programma
BiSC was aanwezig en gaf een presentatie gegeven over hoe zij samen met de Bibliotheken Het Groene Hart, Angstel, Vecht en Venen en stichting Lezen en Schrijven een Europese samenwerking opzet. Dat doen we in het kader van het Erasmus+- programma. Het doel van deze samenwerking is te komen tot een nieuwe aanpak van laaggeletterdheid, die gericht op samenwerking tussen bedrijven en bibliotheken, verder te ontwikkelen. Ook willen we kennis en ervaringen op dit gebied met elkaar delen, zowel nationaal als transnationaal. Irena Dumancic van Bibliotheek Lek en Ijssel hield een mooi verhaal over hoe een Nederlandse innovatie in Kroatië is hergebruikt. De presentaties zijn terug te vinden via deze link.