Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Follow up Landelijk Kennisdag over voorkomen en bestrijden
BiSC organiseert werkbijeenkomst laaggeletterdheid

Geplaatst: 29 augustus 2018

Follow up Landelijk Kennisdag over voorkomen en bestrijden
BiSC organiseert werkbijeenkomst laaggeletterdheid

Geplaatst: 29 augustus 2018

De landelijk doelstelling voor basisvaardigheden is voor dit jaar met name een hoger bereik van de laag(digi)taalvaardige burgers. Maar van de 1,3 miljoen laag(digi)taalvaardige mensen heeft 50% jonge kinderen. De cyclus van laaggeletterdheid die hierdoor kan ontstaan, moet doorbroken worden.
Op 17 september tussen 15.00 en 17.00 uur wordt daartoe bij BiSC een werkbijeenkomst georganiseerd over het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. De Utrechtse Bibliotheken gaan hier uitwisselen waar we tegenaan lopen, waar we van elkaar kunnen leren en wat we verder nodig hebben om de verbinding te leggen tussen voorkomen en bestrijden. Voor deze bijeenkomst zijn medewerkers educatie- en basisvaardigheden van harte uitgenodigd.
Aanleiding
De ‘cyclus van laaggeletterdheid’ doorbreken en een  verbinding proberen te leggen tussen preventie en curatie heeft verschillende invalshoeken. Door de programma’s voor preventie kunnen we laaggeletterde ouders opsporen, zodat we ze mogelijk kunnen verleiden deel te nemen aan een traject voor laaggeletterden. Door bewust te zijn van de mogelijk laagtaalvaardige ouders, kunnen aan hun kinderen meer gerichte activiteiten aangeboden worden. Hierdoor ontstaat op de langere termijn hopelijk een minder grote instroom in laaggeletterde 18+ ‘ers.
 
Terug naar de nieuwsbrief