Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Gastlenen, een stand van zaken

Geplaatst: 12 mei 2016

Gastlenen, een stand van zaken

Geplaatst: 12 mei 2016

Per 1 januari 2016 is in het kader van de Nationale Bibliotheekpas Gastlenen 1 van start gegaan, waarbij de materialen in dezelfde bibliotheek moeten worden teruggebracht als waar ze zijn geleend. Inmiddels zijn er 916 gastleners actief. De volgende stap is het principe van ‘overal halen en brengen’, oftewel Gastlenen 2, zoals we dat in de provincie Utrecht al kennen.
De VOB heeft bij OCLC/HKA de opdracht neergelegd om per 1 juli het lenen met één pas mogelijk te maken in alle bibliotheken die BicatWise gebruiken. Vervolgens worden ook de Vubis-bibliotheken aangesloten. De planning is dat vóór eind van 2016 in alle bibliotheken die BicatWise of Vubis gebruiken het lenen met één pas en het terugbrengen in zowel de thuis- als de gastbibliotheek mogelijk is.
Naast de technische infrastructuur wordt er binnen het project ook aandacht besteed aan de marketingaspecten van de NBP. Paul Postma van Marketing Consultancy stelt op korte termijn een business case op met aanknopingspunten hoe de pas lokaal kan bijdragen aan ledenwerving en klantbehoud en welke klant- en maatschappelijke waarde de pas genereert. Ook zijn gesprekken met de KB gestart. De KB zal input leveren voor de businesscase en samen met de VOB bekijken hoe de oplossingen passen in de landelijke digitale infrastructuur. Dit om te voorkomen dat er twee landelijke structuren naast elkaar gaan bestaan.