Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Geplaatst: 25 mei 2022

Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Geplaatst: 25 mei 2022

Vanaf 2025 hebben de gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, en daarmee ook over de gezinsaanpak. Dat de gemeenten deze rol pakken is belangrijk: juist de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners. 

Stappenplan 
Op verzoek van het ministerie van OCW wordt er een stappenplan ontwikkeld om gemeenten toe te rusten op de rol die zij hebben in de gezinsaanpak. Daarvoor is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) gestart. Inmiddels is er samen met de gemeenten Arnhem, Haarlem, Harderwijk, Schiedam en Venlo een traject afgerond waarbij een eerste versie van dit stappenplan is opgeleverd. 

Vijf nieuwe gemeenten van start in de pilotfase 
In februari riepen wij gemeenten op om zich aan te melden voor het vervolg: de pilotfase. Hierbij staat het testen, toetsen en aanscherpen van de conceptversie van het stappenplan centraal. Dit gaan de gemeenten doen samen met hun bibliotheken en andere lokale partners. 

De volgende vijf gemeenten gaan in deze pilotfase aan de slag met de gezinsaanpak:  

  • Bergen (L) 
  • Beuningen 
  • Eemsdelta 
  • Haarlemmermeer 
  • Zutphen 

Hun ervaringen worden meegenomen in de volgende versie van het project. In 2023 wordt de gezinsaanpak over nog eens 25 gemeenten uitgerold. 

Meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Boudewijn van der Lecq (06-20851561, info@vanderlecq.nl), projectleider Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. 

(Foto: Brina Blum; bron: Unsplash).