Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018

Geplaatst: 31 januari 2017

Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018

Geplaatst: 31 januari 2017

De Koninklijke Bibliotheek werkt samen met de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), waaronder BiSC, aan de uitwerking van de Gezamenlijke innovatieagenda  2016-2018. Deze agenda is november vorig jaar vastgesteld en ondertekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeentes en het Interprovinciaal Overleg. De agenda is de basis voor innovatie van de bibliotheek voor de komende jaren. Samen met de andere provinciale ondersteuningstellingen (POI’s) heeft BiSC gekeken naar overlappende innovatiethema’s die voor alle provincies relevant zijn. Hierbij is afgesproken wie de kartrekker is op welk thema.
Portefeuilles
BiSC heeft de portefeuille voor de thema’s Digitale Innovatie, Open Innovatie en Effectmeting. Op deze thema’s nemen we initiatieven voor kennisdeling, ondersteuning van bibliotheken en onderzoek, samen met Bibliotheken en POI’s.  Ook werkt BiSC mee aan de organisatie van een landelijke SPN innovatiebijeenkomst rondom het onderdeel Verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek van de Gezamenlijke innovatieagenda. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 6 april te Utrecht. Binnenkort volgt hierover nadere informatie.
Meer weten?
Ronald Huizer, programmamanager Innovatie is namens BiSC betrokken bij het vormgeven van de Gezamenlijke innovatieagenda. Voor vragen kunt u hem bereiken via e-mail r.huizer@biscutrecht.nl.