Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Gezocht! 25 gemeenten voor nieuwe ronde Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Geplaatst: 23 maart 2023

Gezocht! 25 gemeenten voor nieuwe ronde Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Geplaatst: 23 maart 2023

Vanaf eind 2024 moeten alle Nederlandse gemeenten de regierol vervullen als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid, inclusief de gezinsaanpak. Dat gemeenten deze rol pakken is belangrijk, want de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van verschillende partners.

Om gemeenten daarbij te ondersteunen werken Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Lezen (penvoerder) en de KB (Nationale Bibliotheek) in de periode 2021-2024, in opdracht van het ministerie van OCW, aan de ontwikkeling en implementatie van een samenhangende lokale gezinsaanpak. Dit is het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Binnen de gezinsaanpak spelen bibliotheken een centrale rol. Voor een volgende fase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid zijn we op zoek naar 25 nieuwe gemeenten. Alle informatie over de werving hiervan staat op www.lezenenschrijven.nl/gezinsaanpak. Alleen gemeenten kunnen zich aanmelden, maar bibliotheken kunnen uiteraard in hun contacten met gemeenten aangeven welke rol zij in deze uitrolfase kunnen spelen en zo de gemeente enthousiasmeren. Anderzijds kunnen gemeenten de bibliotheek benaderen over hun rol voordat zij een eventuele aanvraag indienen. Goed dus om als bibliotheek op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling. Aanmelden kan tot 21 april 2023. 

Contact
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de projectleiders Saskia ten Houten (06-83605516, saskiatenhouten@lezenenschrijven.nl) of Boudewijn van der Lecq (06-20851561, info@vanderlecq.nl). 

(Foto/bron: pexels-andrea-piacquadio-3820203)