De doelstelling: met behulp van geautomatiseerde emailcampagnes verhogen van tevredenheid en -loyaliteit bij bestaande leden en nieuwe doelgroepen van Bibliotheken. Dit doen we met behulp van het Smart Marketing Platform en met de inzet van onze CRM-marketeers.

Het ontwikkeldoel: leren hoe met behulp van – op dit moment – beschikbare klantdata geautomatiseerde emailcampagnes kunnen worden geïmplementeerd. Vervolgens bepalen hoe deze campagnes geoptimaliseerd kunnen worden ten aanzien van – in het bijhorende jargon – open rates, click throughs, respons en conversie.

Fasering: start maart 2020. Per Bibliotheek worden verschillende implementatietempi aangehouden. Dit hangt samen met de intensiteit van de campagne-ondersteuning die Bibliotheken additioneel afnemen. We verwachten dat bij de Bibliotheken die kozen voor de uitgebreide campagne-ondersteuning door BiSC (Utrecht, Eemland en Lek & IJssel), eind 2020 alle campagnes uit de Blauwdruk operationeel zijn.

Het resultaat: Alle Utrechtse bibliotheken hebben nu al meerdere campagnes lopen voor jeugdleden, volwassen en kaartkopers en zijn hier enthousiast over. Geautomatiseerde emailcampagnes zijn een niet meer weg te denken communicatiemiddel voor bibliotheken geworden.

Bibliotheken kunnen zelf, of met hulp van de campagnemarketeers van BiSC, via het Smart Marketing Platform campagnes inrichten, doelgroepen selecteren en via een dashboard de resultaten (open rates, click throughs, respons en conversie) direct bekijken.

In de Blauwdruk Provinciaal Campagneprogramma zijn tien campagnes gedefinieerd voor de doelgroepen jeugdleden, volwassen leden en kaartkopers. Tegen het einde van dit jaar worden de meeste campagnes door de Bibliotheken in het Utrechtse netwerk toegepast.

Projectleider: Margriet Meussen. Projectmedewerkers zijn Carmen Ploeger en Nawal Badr van BiSC en de marketeers van alle Utrechtse Bibliotheken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Meussen via m.meussen@biscutrecht.nl of 06-12200611 of Stefan de Bruin via s.de.bruin@biscutrecht.nl of 06-14267980.

Terug naar de nieuwsbrief