Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Hoe het staat met het informatiesysteem voor Taalhuizen? TOP…!

Geplaatst: 5 mei 2022

Hoe het staat met het informatiesysteem voor Taalhuizen? TOP…!

Geplaatst: 5 mei 2022

Een informatiesysteem (of applicatie) voor Taalhuizen is een mond vol. Het systeem zelf is inmiddels al aardig volgroeid; nu nog een eigen naam! De projectgroep heeft gekozen voor TOP. Het komt van Taalhuis OndersteuningsPakket, maar dat mag iedereen vergeten.

Op koers
De ontwikkeling van TOP ligt goed op koers. Uit de projectgroep is er een werkgroep gevormd (Lique Jobben, Martin Kamphuis, Femke Reijnen en Edwin van der Zalm), die met het ontwikkelteam aan de slag is gegaan. In dat team zitten mensen van Lifely en Conduction, de externe bedrijven met wie we binnen het project samenwerken.

Het ontwerp
De eerste fase van de ontwikkeling – het ontwerp – is achter de rug. Hierin zijn de eisen en wensen van de projectgroep omgezet naar schermen van de applicatie. Dit aan de hand van zogenaamde user stories, oftewel uitwerkingen van wat een gebruiker nu precies wil. Die verzameling schermen en wat die moeten gaan doen, dat is het ontwerp.

Inhoudelijk is er in deze fase extra aandacht besteed aan de intake: welke vragen moeten daar allemaal aan bod komen? En ook is extra ingezoomd op het beschrijven van de gewenste leeruitkomsten: hoe geef je aan wat deelnemers straks moeten weten en kunnen? Voor beide onderwerpen geldt: in TOP moeten alle mogelijkheden als opties zijn opgenomen; in de praktijk hoef je die natuurlijk niet allemaal te gebruiken.

En uiteraard betekent de fase van ontwerp ook keuzes maken, omdat nu eenmaal niet álle wensen voor het beschikbare budget kunnen worden doorgevoerd. Dat betekent niet dat die wensen daarmee van tafel vallen, maar dat we deze vasthouden voor een later moment. Een voorbeeld van een wens voor later is het opnemen van alle leeraanbod uit de regio, zodat je daaruit kunt selecteren in TOP.

Van ontwerp naar werkend systeem
Vanaf februari zijn we aan slag met het omzetten van het ontwerp in een werkend systeem. Voor deze bouwfase is de werkgroep uitgebreid met Nawal Badr van BiSC; zij gaat in de toekomst het functioneel beheer van TOP verzorgen.

Onderdeel van het project is een koppeling van TOP met het marketingplatform SMP. Want natuurlijk willen dat ook de deelnemers van het Taalhuis straks in aanmerking komen voor interessante marketing-acties (mits ze daar toestemming voor hebben gegeven…!).

Oplevering begin april
Afgelopen 11 maart hebben we voor belangstellenden een online demo van TOP verzorgd; een relevante stap zo bleek wel, gezien de meer dan 40 deelnemers en de vele positieve reacties.
De oplevering van TOP is gepland in begin april. En we verwachten er veel van! Zo gaat het DigiTaalhuis Utrecht werken met TOP; dit op basis van een aanvullend project. En ook is er veel belangstelling van buiten de provincie. Verschillende bibliotheken zijn benieuwd of en wanneer TOP ook voor hen beschikbaar komt…

Maar nu éérst: de bouw verder afronden! En tegelijk bereiden we de fase van gebruik voor (zoals zorgen voor hosting en onderhoud). We gaan nog testen met 3 Taalhuizen, vervolgens proefdraaien in één of 2 Taalhuizen, zodat we TOP straks met een gerust hart beschikbaar kunnen stellen voor alle Taalhuizen in de provincie. Afhankelijk van de afspraken die we met bibliotheken maken zal dat in de periode mei-juni gaan gebeuren.

Contact
Wil je meer weten over de mogelijkheden van TOP? Neem contact op met projectleider Edwin van der Zalm: e.van.der.zalm@biscutrecht.nl.