Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

‘IDO op de werkvloer’ bij McDonald’s

22 augustus 2022

‘IDO op de werkvloer’ bij McDonald’s

22 augustus 2022

Frisse blik van studente Daphne op de pilot

Voor werkgevers is het cruciaal dat hun medewerkers goed toegerust zijn met digitale kennis en vaardigheden. Zo ook voor McDonald’s Utrecht en Amersfoort. Zoals we eerder publiceerden in het artikel Samenwerkingspilot met de bibliotheek in volle gang, zijn we sinds september 2021 bezig met het project Bieb op de werkvloer – een samenwerkingsverband van BiSC met Bibliotheek Eemland, Bibliotheek Utrecht, McDonald’s Amersfoort en McDonald’s Utrecht.

Bevindingen Community Management-studente Daphne Visser
In dit project deed Daphne Visser een jaar lang onderzoek vanuit haar masteropleiding Community Management aan de Hogeschool Utrecht. Dit onderzoeksproject heeft ze succesvol afgesloten en we delen hier graag haar bevindingen.

Speeddates
In fase 1 hebben we, ondanks de coronacrisis, met vallen en opstaan en wat aanpassingen, toch activiteiten uit kunnen voeren: we hebben zogeheten ‘speeddates’ gehad met de medewerkers van McDonald’s en een groepssessie georganiseerd. De voornaamste zaken die naar voren zijn gekomen zijn:

  • Het imago van de bibliotheek laat te wensen over. De McDonald’s-medewerkers wisten niet dat de bibliotheek meer te bieden had dan boeken en waren onbekend met het nieuwere aanbod, zoals het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid);
  • Er is veel onwetendheid over overheidszaken onder medewerkers. Ze weten simpelweg niet wat ze missen en lopen hierdoor bijvoorbeeld geld mis. Denk hierbij aan een aanvullende beurs of huurtoeslag;
  • Medewerkers vallen terug op hun netwerk bij vragen gerelateerd aan de digitale overheid. Als dit netwerk niet sterk genoeg is, lijkt het erop dat medewerkers sneller vastlopen;
  • De jongere McDonald’s-medewerkers overschatten hun eigen digitale vaardigheden en denken dat ze het wel op kunnen lossen als het erop aan komt – of ze stellen het uit.

Nieuw idee IDO-invulling geboren
In april zijn we weer rond de tafel gaan zitten, want: Hoe nu verder? Wat kunnen we doen om de medewerkers van McDonald’s te helpen? Het idee dat hieruit voortkwam, is ‘IDO op de werkvloer’. Dit is een IDO in de McDonald’s waar de medewerkers onder werktijd naartoe kunnen komen om hun vragen te stellen, gerelateerd aan de digitale overheid (bezoekers zijn ook welkom).

Duur- én doorloop
We zijn in mei gestart met de pilots met bibliotheek Utrecht en Eemland en in juli hebben de tussenevaluaties plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat het IDO op de werkvloer nog niet echt leeft onder de McDonald’s medewerkers en dat dit meer tijd nodig heeft. Dit lag ook in de lijn der verwachting. Vanaf september gaan we door met de pilots.

Contact
Wil je weten hoe je een project als ‘IDO op de werkvloer’ kunt implementeren en waar je dan rekening mee moet houden? Neem dan contact op met Daphne Visser voor meer informatie over het Masterplan van aanpak. Een samenvatting vind je in de Route Bieb op de werkvloer (zie afbeelding).

Voor meer informatie over het project Bieb op de Werkvloer, neem contact op met Els van de Kar.

We houden je op de hoogte van de voortgang van de pilots.