Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

IDO-pilot in ziekenhuis officieel van start!

Geplaatst: 21 december 2023

IDO-pilot in ziekenhuis officieel van start!

Geplaatst: 21 december 2023

Bibliotheek Nieuwegein is een samenwerking aangegaan met het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Elke werkdag is er een IDO in het ziekenhuis geopend gedurende twee uren. De behoefte vanuit het ziekenhuis is voornamelijk gebaseerd op de app Mijn Antonius waar in 2024 een inlog met DigiD op wordt gezet. De verwachting is dat een aantal bezoekers daar hulp bij nodig heeft.  

Via de app hebben patiënten toegang tot een beveiligde, persoonlijke omgeving. Daarin regelen zij zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week hun zorg. De medewerkers van de bibliotheek zijn inmiddels getraind in de omgang met de app. Omgekeerd hebben medewerkers van het ziekenhuis de training gehad in het herkennen van lage (digi)taalvaardigheden en het doorverwijzen naar passend aanbod. 

Op donderdag 14 december werd het IDO officieel geopend door de voorzitter van de cliëntenraad. De pilot loopt tot eind april 2024.  

BiSC is enthousiast over deze pilot en geïnteresseerd in hoeverre deze dienst bijdraagt aan het vergroten van het publieksbereik met nieuwe bibliotheekdiensten. De geleerde lessen van deze IDO in het ziekenhuis, en de IDO-pilots bij bedrijven-op-de-werkvloer, gebruiken we om een propositie te ontwikkelen voor pop-up IDO’s.  

Zo blijven we samen werken aan het effectief bereiken en ondersteunen van burgers bij het participeren in de informatiesamenleving. We houden je hierover op de hoogte komend jaar.