Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Iedere McDonald’s-medewerker (digi)vaardig

Geplaatst: 8 juni 2022

Iedere McDonald’s-medewerker (digi)vaardig

Geplaatst: 8 juni 2022

SAMENWERKINGSPILOT MET DE BIBLIOTHEEK IN VOLLE GANG

Afgelopen vrijdag 3 juni vond er iets speciaals plaats bij de McDonald’s in Utrecht. Te gast was De Bibliotheek; twee bibliotheken zelfs. Een verrassende ontmoeting? Op het eerste gezicht misschien wel. Maar uiteindelijk toch ook weer niet…!

Samenwerken & Meedoen in de Samenleving
McDonald’s Utrecht en de Bibliotheek Utrecht, McDonald’s Amersfoort en de Bibliotheek Eemland, en BiSC zijn samenwerkingspilots aangegaan, gericht op de versterking van (digitale) basisvaardigheden van medewerkers van McDonald’s. Om er op die manier aan bij te dragen dat zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan onze (digitale) samenleving. En om zo ook ervaring op te kunnen doen in de samenwerking hierin. De pilots lopen en om dit te bekrachtigen hebben de betrokken McDonald’s en Bibliotheken op 3 juni een verklaring getekend. Hopelijk smaakt het naar meer!

“Het is belangrijk dat we aan de slag gaan met deze pilot en gaan doen om ervan te leren”
Marijke Honing (McDonald’s Utrecht)

Achtergrond van de samenwerking
Voor werkgevers is het cruciaal dat hun medewerkers goed toegerust zijn met digitale kennis en vaardigheden. Daarmee kunnen medewerkers deel blijven nemen aan de samenleving die steeds digitaler wordt. Ook voor bedrijven en voor de kwaliteit van producten en dienstverlening is het van belang dat de medewerkers digitaal vaardig zijn. Bibliotheken kunnen bedrijven en organisaties, die met het versterken van (digitale) basisvaardigheden van hun medewerkers aan de slag willen gaan, ondersteunen.

”Bieb op de werkvloer: zoeken naar verbinding met nieuw publiek”
Peter van Eijk (BiSC Utrecht)

In de pilots ‘Bieb op de Werkvloer’ en ‘Jongeren bereiken vanuit het IDO’ onderzoeken respectievelijk McDonald’s Utrecht met de Bibliotheek Utrecht en McDonald’s Amersfoort met de Bibliotheek Eemland hoe de samenwerking op het gebied van (digitale) basisvaardigheden tussen McDonald’s en de bibliotheken vormgegeven kan worden. De samenwerkende partijen gaan samen op zoek naar één of meerdere concrete diensten waarmee de bibliotheek van toegevoegde waarde is voor de werknemers van McDonald’s op het gebied van het participeren in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep in deze pilots en we onderzoeken ook specifiek of we hen via deze pilots kunnen bereiken. Met name de pilot Jongeren bereiken vanuit het IDO in Amersfoort is specifiek hierop gericht, met steun van de IDO-jongeren subsidie van de KB (Koninklijke Bibliotheek).

Bij succesvolle (tussentijdse) evaluaties van de pilots kunnen deze resultaten gebruikt worden in uitbreiding van het pilotproject naar andere McDonald’s-vestigingen en naar andere bedrijven.

We houden je op de hoogte!

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Els van de Kar.

(Fotograaf van de groepsfoto van vertegenwoordigers van McDonald’s, de bibliotheken en BiSC: Rick Messemaker)