Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Informatiesysteem voor (Digi)Taalhuizen uitgebreid met bibliotheek-deel

Geplaatst: 22 december 2022

Informatiesysteem voor (Digi)Taalhuizen uitgebreid met bibliotheek-deel

Geplaatst: 22 december 2022

Nieuwe versie van TOP nu in pilots getest 

De afgelopen maanden zijn stappen gezet in de doorontwikkeling van TOP, het informatiesysteem voor (Digi)Taalhuizen. De applicatie is door softwareleverancier Lifely in opdracht van BiSC grondig verbeterd en uitgebreid met een deel dat bestemd is voor de bibliotheken. De nieuwe versie is ook veel sneller voor gebruikers. In november zijn met de nieuwe en uitgebreide versie van TOP pilots gestart in de (Digi)Taalhuizen van Eemland, Idea, Utrecht (met Taal Doet Meer) en Z-O-U-T. 

Optimalisering werkzaamheden medewerkers 
Ter herinnering, TOP is een informatiesysteem dat ondersteuning biedt bij de hoofdwerkzaamheden van (Digi)Taalhuizen: de intake, de verwijzing en rapportage. Met deze applicatie kunnen medewerkers van (Digi)Taalhuizen makkelijker en beter hun werk doen. Dat komt weer ten goede aan de deelnemers van de (Digi)Taalhuizen. Het nieuwe deel van TOP voor bibliotheken bestaat uit registratie van vrijwilligers, eenvoudige planning voor (educatieve) activiteiten, registratie van resultaten en een bijbehorende rapportage.  

Verloop van de pilots  
Voor de pilots werd eerst een draaiboek doorlopen met vragen voor de voorbereiding van het gebruik van TOP in het (Digi)Taalhuis. Vervolgens – en dat is nu bezig – wordt ermee geoefend in een testomgeving. En daarna wordt TOP in gebruik genomen voor het dagelijks werk van de vier (Digi)Taalhuizen. De pilots worden in het voorjaar van 2023 afgesloten met een evaluatie. Inmiddels functioneert de applicatie al in de praktijk in het DigiTaalhuis Eemland. 

Nieuwsgierig?  
Vraag om meer informatie of een demo bij de projectleiders: Femke Reijnen (f.reijnen@biscutrecht.nl) of Edwin van der Zalm (e.van.der.zalm@biscutrecht.nl). 

(Foto/bron: Unsplash.com; Kobu Agency; 67L18R4tW).