Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Informatievaardigheden

Geplaatst: 28 september 2020

Informatievaardigheden

Geplaatst: 28 september 2020

De doelstelling: leerlingen en docenten van de bovenbouw HAVO door middel van een lespakket informatievaardiger maken in het zoeken, vinden en beoordelen en verwerken van informatie op het internet. Het pakket moet geschikt zijn voor toepassing in andere VO-scholen.
Het ontwikkeldoel: samen met docenten van het Revius Lyceum Doorn en mediacoaches van Bibliotheek ZOUT leren hoe een lespakket kan worden samengesteld dat de kwaliteit van profielwerkstukken van 4 havoleerlingen aanmerkelijk kan verbeteren.
Het resultaat: een lespakket bestaande uit een op maat gemaakte versie van Brainy (een bestaande onderwijstool) met aanvullende opdrachten, een didactisch plan en een instructiefilm voor docenten en leerlingen.
Fasering: de voorbereidende fase heeft plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020. Vanaf eind april starten drie klassen Havoleerlingen met het lespakket. In oktober 2020 wordt met de docenten geëvalueerd in hoeverre de werkstukken een hogere kwaliteit laten zien. Op basis daarvan wordt een advies uitgebracht over mogelijke opschaling naar andere partners in het voortgezet onderwijs in andere delen van de provincie. .
Projectleider: Barbara van den Bos. De projectmedewerkers zijn Maja van Eijndthoven en Bo Hendriksen van ZOUT. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara van den Bos via b.van.den.bos@biscutrecht.nl of 06-24164054, of met Stefan de Bruin via s.de.bruin@biscutrecht.nl of 06-14267980.
Terug naar de nieuwsbrief