Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Innoveren: dat doe je (samen!) in een netwerk

Geplaatst: 26 januari 2023

Innoveren: dat doe je (samen!) in een netwerk

Geplaatst: 26 januari 2023

BLOG

Meer tijd besteden aan ‘overmorgen’. Dit is zo’n goed voornemen dat in januari nog springlevend is. Dat besef was een mooie aanleiding om juist in de eerste maand een uitnodiging voor een Innovatietrip te aanvaarden. Wetend dat, als het begin van de trip dichterbij komt, deelname toch slecht blijkt te passen in de planning. Herkent u dit?

In het goede gezelschap van een bus vol enthousiaste bestuurders, managers en adviseurs – veelal werkzaam in de zorgsector – bezochten we onder meer Fujifilm, Philips Healthcare, Rabobank en T-Mobile.

‘Key’ Innovatie Indicatoren…
Het was niet zozeer de grote variëteit aan mogelijke innovaties die mij in het oog sprong. Vooral de overeenkomsten in de aanpak van de bedrijven zijn opmerkelijk. Ze zeggen iets over de tijdgeest en het ondernemersklimaat:

Impact en waardebepaling
In de diverse presentaties en gesprekken klinken dezelfde kernbegrippen door. Zoals de ‘purpose’ en de beoogde impact van de onderneming. Of de pogingen om concrete inhoud te geven aan het streven naar ‘Brede welvaart’. Over waardbepaling gaat het vaak; over een focus op aandeelhouderswaarde hoor je niemand meer.

Gedeeld(e) begrip(pen)
De gehanteerde innovatiegereedschappen en -modellen zijn in hoge mate vergelijkbaar. U kent ze vermoedelijk ook, of heeft erover gehoord. Het stage gate proces, het businessmodelontwerp, het waardepropositie canvas, design thinking, … ze klinken door van Utrecht tot Eindhoven en Tilburg. In het design lab, het experience center en de  innovation factory.

Robuuste trends
Vier hoofdtrends ziet iedereen onder ogen: vergrijzing van de bevolking, de onstuitbare opkomst van nieuwe technologie, de krapte op de arbeidsmarkt en publieke systemen, zoals ‘de zorg’, die tegen grenzen aanlopen. Juist deze trends maken innovatie noodzakelijker dan ooit.

Collectief proces
De grote bedrijven werken zonder uitzondering samen met ‘derde partijen’, in uiteenlopende netwerken. Open innovatie is door vooraanstaande wetenschappers jarenlang met beperkt effect bepleit. Het is nu staande praktijk, in de innovatiekeukens die we mochten bekijken. We zagen coproducties tussen corporate afdelingen en kleine ‘start ups’ met universiteiten, ziekenhuizen, zorgaanbieders en hoorden over het inzetten van fondsen uit provincies en topsectoren. Het besef is doorgedrongen dat innoveren een collectieve inspanning is van meerdere actoren, vaak in regionaal verband. [1]

Professioneel prutsen
Het meeste indruk maakte op mij de openheid waarmee verschillende innovatie-professionals spraken over valkuilen die ze van binnen hadden gezien, over gemaakte fouten en over de weerbarstige praktijk waarin het boeken van successen een taaie, marathonopgave is. Zonder de anderen tekort te willen doen, sprong Ewout Karel voor mij eruit. Deze enthousiaste innovatiespecialist van T-Mobile noemt zichzelf ‘professioneel prutser’ en schreef ‘Corporate Jamming’, een aanrader!.[2]

Samen verder
Dit is mijn spreekwoordelijke afdronk van de trip:

  • Door het initiëren van netwerksamenwerking en het formuleren van gezamenlijke lange termijn doelen, heeft de bibliotheeksector een goed begin gemaakt. Zaak is wel om te beseffen dat merkbare en meetbare resultaten boeken niet in 2 jaar kan.
  • Kennis delen = Kennis vermeerderen. Ewout vertelde over zijn formule Kennis = Informatie x Ervaring, Vaardigheden en Attitude (K=I x EVA) . Zijn aanstekelijke pleidooi – om samen een zoektocht te vervolgen naar mogelijkheden om het EVA-potentieel tussen generaties in onze gemeenschap te activeren – verdient opvolging.[3]
  • Ons samenwerkingsverband Cubiss-BiSC  is een perspectiefvolle weg ingeslagen door de krachten formeel te bundelen. Onder het motto ‘Samen Verder’ gaan we coproductie op innovatiegebied in drie provincies intensiveren met zowel netwerkpartners als externe partijen.

Cubiss en BiSC maakten rond de jaarwisseling het filmpje ‘Samen Verder’.

Meer – en verder – in volgende blogs!

Peter van Eijk
Januari ‘23


[1] Vooral in Eindhoven maakte dit indruk bij het Eindhoven MTech Innovation Center, waar Philips samenwerkt met de Technische Universiteit, en zorginstellingen in de regio aan nieuwe producten en diensten. Zie https://assets.w3.tue.nl/w/fileadmin/content/Research/3_Research_Groups/MTIC/EMTIC-ST-STR-002-F_SUM.pdf

[2] https://ewkarel.nl

[3] https://www.youtube.com/watch?v=nubkwDesfzE