Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Jongeren niet zomaar informatievaardig

Geplaatst: 29 juni 2020

Jongeren niet zomaar informatievaardig

Geplaatst: 29 juni 2020

Het zoeken naar betrouwbare informatie is voor jongeren zowel makkelijker als moeilijker geworden. Informatie is altijd en overal beschikbaar. Als er iets gebeurt zijn we binnen korte tijd wereldwijd op de hoogte. Toch is het lastig om in die brij van informatie de juiste feiten te vinden. Op middelbare scholen, maar vooral ook op universiteiten en hogescholen ondervinden ze dat jongeren bepaald niet allemaal even informatievaardig zijn.
Bibliotheek Z-O-U-T, het Revius Lyceum Doorn en BiSC hebben het afgelopen jaar de handen ineengeslagen om hier iets aan te doen. Dit resulteerde in het project informatievaardigheden voortgezet onderwijs, dat zich richt op leerlingen van havo 4 die starten met het profielwerkstuk dat zij in de eindexamenklas moeten afleveren.
Zoekvraag
Uit onderzoek onder leerlingen en docenten van het Revius en vertegenwoordigers van universiteit en hogeschool bleek dat veel jongeren moeite hebben om een goede zoekvraag te formuleren. Vaak missen ze ook een zoekstrategie en noteren geen zoekhistorie.  Tenslotte hebben veel leerlingen moeite met het beoordelen van juiste bronnen.
Brainy
Met meer duidelijkheid over de leervraag ging de projectgroep op zoek naar beschikbare tools of leermiddelen. Uiteindelijk kwam men uit bij Brainy, een online tool voor het primair onderwijs. Brainy helpt leerlingen informatie te onderzoeken, verwerken en presenteren. Samen met docenten van het Revius Lyceum en de mediacoaches van Bibliotheek Z-O-U-T hebben de medewerkers van Brainy de tool doorontwikkeld zodat het ingezet kan worden voor het profielwerkstuk van het voortgezet onderwijs.
Opschalen
De laatste maanden zijn de docenten gewend om op afstand digitaal les te geven vanwege het coronavirus. Dit werd aangegrepen om met de leerlingen te starten met deze online tool. Tot nu toe zijn de reacties positief. Leerlingen zijn meer gestructureerd bezig met het zoeken naar informatie en het selecteren van bronnen. In september wordt een plan van aanpak gepresenteerd om dit project op te schalen naar andere bibliotheken en scholen.

 
Terug naar de nieuwsbrief