Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Kaderbrief met 1 jaar verlengd

Geplaatst: 14 september 2015

Kaderbrief met 1 jaar verlengd

Geplaatst: 14 september 2015

De bibliotheken in de provincie Utrecht werken samen aan een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht.
De samenwerkingspartners – bibliotheken, gemeenten, provincie en BiSC- maken via de kaderbrief afspraken op basis waarvan de samenwerking vorm krijgt. Voor 2016 geldt dat de afspraken van 2014-2015 een jaar langer van kracht blijven en geactualiseerd worden.
Nieuwe cultuurnota provincie
In 2013 heeft de provincie een uitvraag gedaan bij de gemeenten en bibliotheken voor thema’s van lijn 2 (maatwerk en vernieuwing) van het bibliotheekbeleid. Deze uitvraag leidde tot de inzet op vier thema’s:

  • Bibliotheek op School
  • Rol bibliotheken in het sociaal domein
  • Vernieuwing bedrijfsvoering bij bibliotheken
  • Herzien distributiemodel

Het voornemen van de provincie was om in het voorjaar van 2015 opnieuw een uitvraag te doen voor de jaren 2016-2017. Momenteel werkt de provincie echter aan een nieuwe cultuurnota, die in februari 2016 zal verschijnen. Daarom is besloten de nieuwe uitvraag een jaar uit te stellen.
Afhankelijk van de uitkomsten van de cultuurnota, zal de uitvraag voor de jaren 2017-2018 in het voorjaar van 2016 plaatsvinden. Het kan zijn dat we de nieuwe cultuurnota aanleiding geeft dit traject anders in te richten, hierover zal de provincie de partners te zijner tijd informeren.
PDO 24 september: samenwerkingsovereenkomst
Het provinciaal directie overleg (PDO) van 24 september staat in het teken van de samenwerking. Op de agenda staat de evaluatie van de Samenwerkingsafspraken, met als speciaal aandachtspunt de provinciale collectie en het Provinciaal Werkplan BiSC 2016. Hier wordt de actualisering van de afspraken besproken en is er ruimte voor inbreng van de bibliotheken.