Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

KB stelt subsidie beschikbaar voor bibliotheekinnovatie

18 april 2016

KB stelt subsidie beschikbaar voor bibliotheekinnovatie

18 april 2016

De Koninklijke Bibliotheek stelt voor 2016 €100.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten binnen het openbare-bibliotheeknetwerk. De subsidie is bedoeld om de innovatie in het openbare-bibliotheeknetwerk te bevorderen en te versterken. De regeling staat open voor projectaanvragen van bibliotheken en POI’s, tot een maximum bedrag van €25.000,- per aanvraag. De aanvraagtermijn loopt af op 31 mei 2016.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn dat de projecten nieuw en vernieuwend zijn, aantrekkelijk voor bibliotheekorganisaties om uit te voeren en dat ze binnen het bibliotheeknetwerk kunnen worden opgeschaald. De projecten dienen aan te sluiten bij het beleid van de Koninklijke Bibliotheek. De aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier, dat binnenkort op de website wordt geplaatst. De Innovatieraad adviseert over de aanvragen aan de directeur van de Koninklijke Bibliotheek. Zodra de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant wordt de volledige regeling bekendgemaakt op de website van de KB. Ook de aanvraagformulieren en nadere informatie over de procedure worden dan gepubliceerd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grietje Smit, adviseur innovatieagenda, grietje.smit@kb.nl