Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Laaggeletterdheid Beter in Beeld met Whize (Mosaic)

Geplaatst: 26 januari 2023

Laaggeletterdheid Beter in Beeld met Whize (Mosaic)

Geplaatst: 26 januari 2023

De samenwerking Cubiss, Rijnbrink en Whooz stelt vanaf 1 januari 2023 een nieuw huishoudenprofiel beschikbaar in de Analyse- en Segmentatietool Whize/Mosaic voor bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen in Nederland. Het profiel richt zich op de groep met vergrote kans op laaggeletterdheid en heeft als naam NT1-Groei in Taal (NT1-G).  

Inzicht in deze groep zorgt dat efficiënter en effectiever gewerkt kan worden aan de doelstellingen van de Landelijke Netwerkagenda voor bibliotheken. Hierin zijn het bestrijden van laaggeletterdheid en het vergroten van basisvaardigheden speerpunten.  

Op 7 februari 2023 van 15.30-16.30 uur organiseren Cubiss en Rijnbrink een online informatiesessie. 
 
Doelgroep beter in beeld 
Via de analysetool is per bibliotheek inzichtelijk in welke gemeenten, wijken en buurten de groep met vergrote kans op laaggeletterdheid aanwezig is. De bibliotheek weet zo hoe groot deze groep is in omvang (aantal huishoudens) en beschikt over geanonimiseerde adresgegevens voor het bereiken van deze groep met gerichte acties.  
 
Ook zijn er op basis van het profiel een aantal zachtere profielkenmerken geïdentificeerd. Deze bovengemiddelde interesses (hobby’s, koopgedrag en mediakanalen) kunnen worden gebruikt om de referentiegroep te verleiden om tot actie over te gaan (boeien) en behouden (verbinden) om verder te laten groeien in taal en ontwikkeling.  

Van profiel naar referentiegroep 
Het NT1-G-profiel is samengesteld op basis van 3.500 huishoudens met Nederlands als eerste taal (NT1). Binnen deze groep is gekeken naar volwassen inwoners die boeken lenen geschreven voor het leesniveau van laaggeletterden. Op basis van uitleningen van deze boeken is een centraal profiel samengesteld. Vervolgens zijn kenmerken van dit profiel vertaalt naar huishoudens die hierop lijken (referentiegroep). Deze referentiegroep staat voor huishoudens met een vergrote kans op laaggeletterdheid.  
 
Samenwerking inhoud en techniek 
Het NT1-G-profiel en de ontsluiting in de Whize analysetool is tot stand gekomen in de samenwerking tussen Whooz als leverancier en Cubiss en Rijnbrink als provinciale ondersteuning instellingen (POI’s) voor de regio’s Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel.  
 
Daarnaast is het project ondersteund door een aantal Gelderse bibliotheken en POI’s zoals Probiblio door middel van financiële support en inhoudelijke bijdragen. Whooz heeft op basis van de geanonimiseerde en geaggregeerde data de analyses uitgevoerd.  

Vanuit de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) wordt in 2023 de toepasbaarheid van het NT1-G-profiel voor bibliotheken en POI’s verder vergroot. Ook wordt onderzocht of op deze wijze meerdere profielen kunnen worden ontwikkeld.  
 
Meer weten? 
De tool is beschikbaar voor alle bibliotheken (rechtstreeks of via POI). Wil je meer weten? Op 7 februari 2023 van 15.30-16.30 uur organiseren Cubiss en Rijnbrink een online infosessie. Ben je hierin geïnteresseerd? Neem contact op met Cubiss-adviseur Ilse Pullens

(Foto / bron: Cottonbro Studio, Pexels, 6667294).