Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving

Geplaatst: 23 december 2016

Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving

Geplaatst: 23 december 2016

Onlangs stelden een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties het “Manifest: samen naar een duurzame digitale samenleving” op. Met dit Manifest geven de betrokken organisaties aan dat zij vinden dat Nederland de komende tien jaar serieus digitaal leiderschap moet nemen en dat dit de komende kabinetsperiode onderdeel uit moet maken van de politieke agenda. Uiteindelijk doel is niet alleen de groei en werkgelegenheid te bevorderen, maar de samenleving in zijn geheel te verbeteren. Ook voor bibliotheken is hierin een belangrijke rol weggelegd.
Digitalisering veranderde de afgelopen tien jaar ons dagelijks leven, arbeid en werkgelegenheid, de wetenschap, bedrijvigheid, veiligheid en onze democratie. En de grootste veranderingen moeten nog komen. Het verleden wijst uit dat landen die als gidsland voorop lopen, beter in staat zijn de kansen van zulke transformaties te verzilveren en tegelijkertijd eventuele negatieve gevolgen het hoofd te bieden. Om die reden vragen de ondertekenaars van het Manifest politieke aandacht voor het investeren in de digitale samenleving.
Vijf thema’s
In het Manifest worden vijf thema’s benoemd, die minimaal op de agenda zouden moeten staan. Investeren in opleiding en kennisontwikkeling, investeren in de domeinen waarin de overheid zelf het voortouw heeft (gezondheid, energie, mobiliteit, onderwijs, steden en de overheid zelf) en investeren in de voorlopers van de digitale economie. Daarnaast vragen de ondertekenaars aandacht voor vernieuwing en de kansen, maar ook de zorgen die hiermee gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld aan bescherming van privacy. Tot slot pleiten de partijen in het Manifest voor een ‘ministerieel topteam digitalisering’, dat de verantwoordelijkheid heeft en leiderschap neemt om de regie te pakken op de digitale toekomst van ons land.
Partner
BiSC draagt het Manifest een warm hart toe en vindt dat bibliotheken een logische partner zijn voor de ambities die in het Manifest zijn opgenomen. Onder de organisaties die de lijst hebben ondertekend zijn onder andere grote namen uit het bedrijfsleven als KLM, maar bijvoorbeeld ook brancheorganisaties. Het volledige Manifest leest u hier.