Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Mariëtte Pennarts op bezoek bij Bibliotheekdirecties

Geplaatst: 12 december 2017

Mariëtte Pennarts op bezoek bij Bibliotheekdirecties

Geplaatst: 12 december 2017

Mariette_Pennarts

Afgelopen maand sprak gedeputeerde Mariëtte Pennarts in het Provinciaal Directie Overleg over het bibliotheekwerk in Utrecht. Pennarts noemde de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een belangrijk moment voor het bibliotheekbeleid. Daarnaast stelde zij belang te hechten aan de Cultuurpacten die door de Provincie en gemeenten met elkaar worden gesloten.
De bibliotheekdirecteuren bespraken voorts met de gedeputeerde en haar beleidsmedewerker Cultuur Charlotte de Lange het BiSC meerjaren werkplan dat aansluit op de nieuwe provinciale Cultuurnota “Alles is nu” en de Bibliotheekvisie “Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’’ van afgelopen voorjaar.
Op verzoek van de provincie Utrecht heeft BiSC dit werkplan voor het bibliotheekwerk in de provincie opgesteld voor de periode 2018-2020. Het meerjarenplan is in nauw overleg met de bibliotheken tot stand gekomen en inmiddels als subsidieaanvraag ingediend onder de titel “Naar meer bereik, binding en effect”.
Speerpunten
Uit het plan werden twee belangrijke speerpunten toegelicht die de komende periode worden uitgewerkt: het provinciale project Gezamenlijke Customer Relationship Management Strategie (CRM) en Effectmeting van de activiteiten die door de bibliotheken worden uitgevoerd. Beide onderwerpen vragen in de komende periode zowel provinciaal als lokaal veel aandacht.
Bibliotheeksysteem
Ook de landelijke ontwikkelingen binnen de sector werden besproken en met name de voorbereiding van één landelijke bibliotheeksysteem. Daarnaast was er aandacht voor digitale veiligheid, met het oog op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De directeuren gaven tenslotte een toelichting op de stand van zaken binnen hun bibliotheekorganisaties. Afgesproken werd om ook in 2018 deze vorm van overleg voort te zetten.
Terug naar de nieuwsbrief

Mariette_Pennarts