Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

BiSC meerjaren werkplan voor de Utrechtse Bibliotheken
Naar meer bereik, binding en effect

31 oktober 2017

BiSC meerjaren werkplan voor de Utrechtse Bibliotheken
Naar meer bereik, binding en effect

31 oktober 2017

De Utrechtse Bibliotheken vernieuwen zich door het in kaart brengen van verschillende, nieuwe klantgroepen en het moderniseren van hun klant-relatiemanagement. Ook worden stappen gezet in community management en kostenreductie in de systemen voor uitleen en logistiek. De plannen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht, de Utrechtse Bibliotheken en de Raad van Toezicht van BiSC. Het uiteindelijke doel is de transitie naar educatief-maatschappelijke bibliotheken.
De plannen zijn neergelegd in het BiSC meerjaren werkplan dat aansluit op de nieuwe provinciale Cultuurnota “Alles is nu” en de Bibliotheekvisie “Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’’ van afgelopen voorjaar.
Het BiSC meerjaren werkplan zet de lijnen uit voor de komende drie jaren. Indiening bij de provincie vindt dezer dagen plaats.
Nadere informatie over het BiSC meerjaren werkplan bij Ronald Huizer r.huizer@biscutrecht.nl